هپکو(شرکت تولید تجهیزات سنگین)

مدیر عامل :    
لطف ا... سعیدی
مدیرداخلی:     

تلفن : 021-88309360-5
فکس 021-88829437
تلفن همراه -
اآدرس اینترنتی
www.hepcoir.com
New66  New88   
 تولید و عرضه دستگاه ها و لوازم و تجهیزات معدنی و حفاری