رشد چشمگیر در مراکز اکتشاف معدنی سراسر کشور

 

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور، مراکز و دفاتر خود را در کل کشور به بيست مرکز و بيست و يک دفتر رسانده است.

بهروز برنا افزود: مراکز و دفاتر سازمان در استان ها و شهر هايي که واقع هستند با توجه به شرايط زيست محيطي و اقليمي خاص آن مناطق، با رويکردي تخصصي در همان حوزه مشغول به فعاليت هستند
.
وي اضافه کرد: بطور مثال دفتر دماوند، به صورت تخصصي در زمينه آتشفشان شناسي، و يا دفتر اردبيل به دليل قرار گرفتن در حوزه ژئوترمال، بطور تخصصي درباره زمين گرمابي، فعاليت مي کنند
.
هشت مرکز از اين مراکز در حوزه اکتشاف فعاليت مي کنند و تعداد ديگري در حوزه مخاطرات زمين و زلزله فعال هستند
.
معاون اكتشاف سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني اضهار داشت: با توجه به اهميت اطلاعات پايه در کشور هاي توسعه يافته، سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور نيز در تلاش است تا به توليد اين اطلاعات شتاب بخشد
.
وي گفت: توليد اين اطلاعات ابتدا از مقياس يک ميليونيوم آغاز شد، سپس وارد مقياس يک دويست و پنجاه هزارم شده، و مقياس يک صد هزارم آن در مناطق اولويت دار کشور به پايان رسيد و هم اينک وارد فاز يک بيست و پنج هزارم شده ايم
.
برنا با اشاره به اين مطلب که؛ هشت لايه اطلاعاتي براي تکميل اطلاعات پايه در دستور کار سازمان است،

افزود: سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور در رمينه اکتشاف و اطلاعات پايه براي مخاطرات با چندين مقوله موجه است، به طور مثال؛ بررسي زير ساخت ها براي قرار نداشتن روي نوار زلزله و مسائلي از قبيل سيل و ... و بررسي موقعيت از لحاظ محيط زيست و غيره
.
مهندس برنا در پايان اظهار اميدواري کرد که با تخصيص بودجه مناسب، سازمان بتواند با جذب نيروي جوان و فراهم نمودن زمينه اشتغال آنان و تخصصي تر کردن رويکرد تمامي مراکز، در زمينه توليد اطلاعات پايه سرويس مناسبي به کشور بدهد، تا اولا ؛ در حوزه اکتشاف زمينه مناسبي براي سرمايه گذاري ايجاد شود و ثانيا ؛ در حوزه صنعت و زير ساخت کشور با انجام مطالعات دقيق و هدفمند به پيشرفت کشور کمک نماييم
.