معاون وزير صنعت معدن و تجارت خواستار افزايش اعتبارات بخش معدن براي اجراي طرح هاي توسعه اي اين حوزه شد

مهدي كرباسيان كه در مراسم معارفه مدير عامل جديد شركت ملي فولاد ايران سخن مي گفت تصريح كرد:‌ به تازگي برنامه جديد اكتشاف سنگ آهن آغاز شده و اين برنامه كه با هدف تامين مواد اوليه صنايع معدني و صنعت كشور به اجرا در آمده اعتبارات كافي نياز دارد.
رييس هيات عامل ايميدرو به قرارداد ايميدرو ،‌سازمان زمين شناسي و بانك ملت اشاره كرد و گفت:‌ فاز نخست احياي بخش معدن با برنامه اكتشاف 12هزار كيلومتر مربعي شروع شده و پس از يكسال سطح اكتشاف به 20هزار و در نهايت 200هزار كيلومتر مربع از مساحت كشور را در بر مي گيرد. وي تاكيد كرد:‌ زماني مي توان به اجراي طرح هاي صنايع معدني اميدوار شد كه بخش اكتشاف خوراك آتي صنايع را تامين كند. به گفته وي اجراي برنامه در سطح 200هزار كيلومتر مربع به 1200 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
معاون وزير صنعت معدن و تجارت درباره جايگاه سازمان هاي توسعه اي در كشورهاي پيشرفته گفت: ژاپن به عنوان يك كشور صنعتي سازماني همچون ايميدرو و ايدرو در اختيار دارد و به رغم اينكه اقتصاد آن كشور در اختيار بخش خصوصي است همواره به تقويت سازمان توسعه اي خود مي پردازند. كرباسيان ،‌وجود سازمان هاي توسعه اي را زمينه ساز گسترش حضور بخش خصوصي در اقتصاد ملي خواند.
وي همچنين به اقدامات جديد دولت براي لغو تصميم واگذاري شركت ملي فولاد اشاره كرد و گفت: خوشبختانه با هماهنگي و اقدامات معاون اول رييس جمهوري ،‌وزير اقتصاد و دارايي،‌ هيات عالي واگذاري و سازمان خصوصي سازي و همچنين همكاري مجلس شوراي اسلامي مصوبه واگذاري اين شركت لغو شد.
رييس هيات عامل ايميدرو به برنامه چشم انداز توليد فولاد در كشور اشاره كرد و خواستار استفاده از روش هاي متنوع براي توليد فولاد شد. به گفته وي با توجه به ذخاير بالاي زغالسنگ حرارتي در كشور مي توان بخشي از بار توليد فولاد با استفاده از گاز طبيعي را كاهش داد.
رييس هيات عامل ايميدرو ،‌ وظيفه فعلي شركت ملي فولاد را راه اندازي طرح هاي استاني فولاد اعلام كرد و اظهار داشت:‌ با توجه به تجربه 54 ساله اين شركت ،‌ مشكلات موجود حل و فصل خواهد شد. كرباسيان گفت: با توجه به سوابق و تجربيات مدير عامل جديد شركت ملي فولاد اميد تازه اي براي به سرانجام رساندن طرح هاي فولادي در استان ها ايجاد شده است.
محمد خانداداش پور نيز در اين جلسه گفت:‌ برنامه هاي شركت ملي فولاد فراتر از طرح هاي استاني است به اين دليل كه فعاليت اين شركت در سطح ملي تعريف شده است. وي تمركز در تصميم گيري را يكي از نيازهاي شركت ملي فولاد ذكر كرد و اظهار داشت: تسريع در راه اندازي طرح هاي استاني ،‌بازنگري در طرح جامع فولاد و مطالعه براي توسعه اين صنعت در سواحل خليج فارس را به عنوان اولويت هاي شركت ملي فولاد است.