تا پايان سال صورت مي گيرد : تخصيص 6 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بانك صنعت ومعدن

مـديرعامل بانك صنعت و معدن تـصريح كرد : از زمان آغاز هـمكاري اين بانك با صندوق توسعه ملي 2 سال و نيم مي گذرد و در اين مدت قرارداد تخصيص حدود 3 ميليارد و 700 ميليون دلار به انعقاد رسيده و تا يك ماه ديگر نيز به 6 ميليارد دلار خواهد رسيد.
به گزارش معدن نيوز « علي اشرف افخمي » با اعلام اين خبر، افزود : اين براي گـشايش خطوط اعتباري چين براي طرح هاي فولادي كشورنياز به همكاري وزارت « صنعت ، معدن و تجارت » ، « اموراقتصادي و دارايي » و« امورخارجه » دارد.
افخمي با بيان اينكه فولاد خوزستان و فولاد شايگان از مهم ترين طرح ها يي است كه بانك صنعت ومعدن تأمين مالي آن را برعهده داردارد، افزود : با انـجام اقدامات لازم درخـصوص فاينانس پـتروشيمي مـسجد سلـيمان با مـيزان سرمايه گذاري 450 ميليون يورو و تأمين مالي نيروگاه بـهـبهان با 230 مـيلـيون يـورو سرمـايه گـذاري ، از اقـدامات ديـگر بانك صنعت و معدن است كه در ماه هاي گذشته در اين استان به انجام رسيده است
وي در بخش ديگري از سخنان خود از تأسيس بانك مستقل بانك صنعت ومعدن ، ويژه صنايع كوچك و متوسط ( SME ) در آينده نزديك خبر داد و گفت : ما آماده ايم بخشي از سهام اين بانك را در اختيار صاحبان صنايع كوچك قرار دهيم .