مديرعامل بورس تاکيد کرد: بازار سرمايه تحت تاثير اخبار متناقض پيرامون بهره مالکانه معادن سنگ آهن

مديرعامل شرکت بورس گفت: اگر در قوانين و مقررات کشور ثبات ايجاد شود، تامين مالي از بازار سرمايه کشور افزايش يافته و سرمايه گذاري خارجي در اين بازار بهبود مي يابد.
حسن قاليباف اصل، مديرعامل شرکت بورس در جريان بازديد نايب رييس مجلس شوراي اسلامي از تالار بورس تهران گفت: 50 درصد از ارزش بازار سرمايه کشور متعلق به شرکت هاي اصل 44 قانون اساسي بوده و 75 درصد از معاملات بصورت آنلاين انجام مي شود.
وي افزود:در حال حاضر ارزش بازارهاي بورس و فرابورس به حدود 500 هزار ميليارد تومان رسيده و 75 درصد از واگذاري‌ها از طريق بورس انجام شده است همچنين مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس 130 هزار ميليارد تومان بوده که 60 درصد معاملات توسط افراد حقيقي انجام شده است.
مديرعامل شرکت بورس با بيان اينکه تاکنون در حوزه ابزارهاي مالي اسلامي اقدامات مناسبي انجام شده است از آمادگي بورس براي تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي خبر داد و افزود: جايگاه بورس تهران به گونه‌اي است که بر اساس اعلام فدراسيون جهاني بورس‌ها طي سه سال گذشته موفق شديم مقام اول يا دوم را از نظر بازده و عملکرد کسب کنيم.
قاليباف اصل بر ضرورت توجه بيشتر به بازار سرمايه کشور تاکيد کرد و گفت: اعتماد مردم به اين بازار طي سال هاي گذشته افزايش يافته است.
مديرعامل شرکت بورس به اظهارات رييس جمهوري در اجلاس داووس اشاره کرد و گفت:در اين اجلاس رييس جمهور در خصوص طرح هاي پتروشيمي و پيشنهاد آن به سرمايه گذاران خارجي با نرخ ترجيهي نکاتي مطرح کرده و اعلام کردند که برنامه‌هاي بلندمدتي براي اين بازار وجود دارد.
وي به تعيين نرخ خوراک شرکت‌هاي پتروشيمي و بهره مالکانه سنگ آهني اشاره کرد و گفت: اخبار متناقضي در اين خصوص در بازار سرمايه منتشر مي شود که بازار را تحت تاثير قرار مي دهد.
قاليباف اصل اظهار اميدواري کرد که با توجه مجلس شوراي اسلامي برخي از مسايل موجود در حوزه تامين مالي بازار سرمايه کشور برطرف شود