تجار صادرات سنگ آهن را به بعد از عید موکول کنند

موکول شدن صادرات سنگ آهن به بعد از عید نوروز، هزینه های اضافه تجار در صادرات را کاهش می دهد چراکه برآوردها نشان می دهد عوارض صادراتی سنگ آهن به ازای هر تن 4 تا 8 دلار بوده در حالی که هزینه های اجاره و دموراژ کشتی ها جمعاً به حداقل 10 دلار به ازای هر تن می رسد.

کیوان جعفری طهرانی، مدیرعامل شرکت جامع تجارت و عضو هیات مدیره معدن24 در گفتگو با معدن24 با بیان این مطلب گفت: به دلیل تراکم بیش از حد کشتی ها در بنادرجنوبی بویژه بندر شهید رجایی، امکان بارگیری تمام کشتی هایی که در نوبت قرار دارند تا پایان اسفند 92 مقدور نیست.

وی اظهار داشت: تجار سنگ آهن به علت ترس از پرداخت عوارض صادراتی سنگ آهن که از ابتدای فروردین 93 اعمال می گردد، بدون محاسبه هزینه های خود که شامل کرایه سنگین اجاره کشتی و دموراژ پرداختی می باشد، بدون برنامه ریزی اقدام به آوردن کشتی می کنند.

جعفری طهرانی پیشنهاد داد: تجار بجای مجموع پرداخت حداقل 10 دلار به ازی هر تن شامل هزینه حمل دریایی اضافه که چیزی حدود 4 تا 5 دلار به ازای هر تن (باوجود آنکه نرخ حمل دریایی از بنادر جنوبی به بنادر چین 25 تا 26 دلار بوده و در حال حاضر بدلیل تراکم و ازدحام کشتی ها در بنادر ایران این هزینه به 30 دلار هم رسیده است) و همچنین هزینه دموراژ کشتی ها که حداقل تنی 5 تا 6 دلار است، نسبت به پرداخت عوارض صادراتی اقدام کنند.

وی گفت: عوارض صادراتی بر مبنای محاسبه نرخ گمرکی و عیار سنگ آهن ، بین 4 تا 8 دلار به ازای هر تن (نرخ ارز دولتی معادل 2650 تومان) متغیر است.

این تاجر سنگ آهن اظهار داشت: حداقل با این اقدام، بجای پرداخت 10 دلار اضافه به مالکین کشتی های خارجی، عوارض پرداختی در داخل کشور جذب خواهد شد.

جعفری طهرانی در پایان نیز خاطرنشان کرد: از ابتدای سال آینده تراکم کشتی های موجود در بنادر جنوبی کاهش یافته و به روال طبیعی خود بر می گردد، همچنین پیش بینی می شود به احتمال فراوان نرخ جهانی سنگ آهن از ابتدای ماه آوریل 2014 (اواسط فروردین 92) افزایش یابد که عوامل فوق، خود دلیل قابل قبولی برای به تعویق انداختن بارگیری کشتی ها به بعد از تعطیلات عید نوروز است.