پایان اعتصاب سنگبران اصفهان

سنگ و مصالح ساختمانی - رییس انجمن سنگبران اصفهان گفت: با برگزاری مجمع عمومی در شهرک صنعتی محمودآباد، مشکل سنگبران اصفهان رفع و اعتصاب پایان یافت.

رضا احمدی با بیان اینکه با برگزاری مجمع عمومی در شهرک صنعتی محمودآباد، مشکل سنگبران اصفهان رفع شد، اظهارکرد: سنگبران به دلیل مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده که هشت درصد بوده، اعتراض داشتند.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید این مالیات از مصرف کننده گرفته شود، افزود: اما به علت قطع شدن حلقه‌های پشت سر شامل ساختمان‌ها، سنگ فروشی‌ها و با توجه به اینکه آنها طبق بند ج قانون مالیاتی از مالیات معاف بودند، طبیعتاً گرفتن مالیات حلقه‌های بعدی نامعلوم بود و این قضیه را به ما واگذار کرده بودند که در اجرا با چالش‌هایی مواجه شدیم.
رییس انجمن سنگبران اصفهان خاطرنشان کرد: این چالش با ورود وزیر اقتصاد و دارایی به این موضوع فعلاً حل و قرار است اصلاحاتی به مجلس اعلام و قانون اصلاح شود.
احمدی با بیان اینکه طبق توافقات به عمل آمده و با توجه به پرداخت مقداری از این مالیات، قرار شد فعلاً قانون اجرا شود تا اصلاحیه انجام گیرد، اضافه کرد: جلسه‌ای نیر دو روز پیش با حضور طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و نمایندگان استان اصفهان در دفتر وزیر اقتصاد برگزار شد.
اعتصاب سنگبران اصفهان از 20 اردیبهشت ماه شروع تا روز گذشته ادامه داشت.