اعضا جدید هیات مدیره انجمن سنگ آهن انتخاب شدند

Blank
Blank Icon26
در جلسه مجمع عادی سالیانه و نیز انتخابات انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، اعضای جدید هیات مدیره برای دوره سه سال آتی مشخص شدند.

مجمع عادی سالانه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با حضور اکثریت اعضا در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.به گزارش خبرنگار معدن24، در ابتدای این جلسه محدودیت حضور هیات مدیره بیش از دو دوره برداشته شد و انتخابات اعضای جدید هیات مدیره از دو سال به سه سال تغییر یافت.

این گزارش می افزاید، در این مجمع پس از انتخاب اعضا هیات رییسه، رسمیت مجمع اعلام و پس از ارایه گزارش عملکرد اجرایی هیات مدیره از سوی رییس، گزارش عملکرد مالی توسط بازرس قانونی و پیش بینی بودجه سال 93 توسط محمدحبیبی، دبیر انجمن ارایه شد.

سپس انتخابات هیات مدیره پس از اعلام اسامی کاندیدای دوره جدید که شامل کیوان جعفری طهرانی، بهرام شکوری، محمود خواجویی، مهرداد اکبریان، فرزانه معصومی، سجاد غرقی، غدیر قیافه، احمد هاشمی، مرتضی شناور، بهادر احرامیان، پروا سلطانی، سعید تفضلی و دادخواه تهرانی بودند و بترتیب پس از اعلام برنامه های خود انجام شد.

مسعود رازفر، عباس میرزاحسینی و سید افشین حسینی از جمله کاندیدای بازرسین برای دوره جدید بودند.در پایان نیز با شمارش آرا، مهرداد اکبریان با اخذ 38 رای بیشترین آرا را به خود اختصاص داد وکیوان جعفری طهرانی با 35 رای عضو دیگر هیات مدیره شد.

همچنین پروا سلطانی، غدیر قیافه، بهرام شکوری، سجاد غرقی و بهادر احرامیان به ترتیب با کسب 34، 31، 30، 28، و 26 رای به عنوان 5 عضو هیات مدیره جدید انجمن شناخته شدند.

بازرس قانونی این دوره نیز سید افشین حسینی با 21 رای انتخاب شد.