هم اندیشی حامیان اتحاد سنگ فروش تهرانی

 

گروه بازار ساختمان :در آخرین روز مهرماه امسال فعالان عرصه بازار سنگ های تزیینی در تالار ققنوس تهران دور هم جمع شدند تا به هم اندیشی برای رفع مشکلات صنف خود بپردازند.

در این همایش برنامه های مختلفی وجود داشت سخنرانان به بحث و بررسی برنامه های انتخاباتی خود پرداختند