تولید بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن فولاد خام

 

شركت های فولادی كشور از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه سال 91،  به ميزان 9 میلیون و 655 هزار و 102 تن شمش فولاد خام تولید كرده بودند.
اين گزارش حاكيست؛از میان شركت های برتر تولید كننده فولاد كشور، 73 درصد تولید فولاد كشور توسط 3 شركت شامل صورت مي گيرد كه  شامل «فولاد مباركه» با تولید 3 میلیون و 861 هزار و 401 تن، «فولاد خوزستان» 2 میلیون و 462 هزار و 57 تن و «ذوب آهن اصفهان» یك میلیون و 386 هزار و 995 تن، به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در تولید فولاد خام را دارند.
درادامه اين گزارش از ديگر شركت های بزرگ تولید كننده فولاد خام  مي توان به فولاد هرمزگان با تولید 715 هزار و 382 تن، فولاد خراسان 470 هزار و 477 تن، سبا 467 هزار و 934 تن، فولاد آلیاژی ایران 241 هزار و 226 تن و گروه ملی صنعت فولاد ایران 220 هزار و 119 تن اشاره كرد.
بنا به این گزارش، در آبان ماه  سال جاري، در مجموع یك میلیون و 375 هزار و 34 تن شمش فولادی در كشور تولید شد كه در مقایسه با میزان شمش فولاد تولید شده در مدت مشابه سال گذشته (یك میلیون و 223 هزار و 674 تن)، حاكی از رشد 12 درصدی تولید است.
بر اساس گزارش یاد شده؛ طی 8 ماهه جاری، 11میلیون و 124 هزار و 883 تن انواع محصولات فولادی (میلگرد، تیرآهن، ورق عریض، ورق گرم، ورق گالوانیزه، كلاف و لوله) توسط شركت های فولادی تولید شد. این رقم در ماه آبان سال جاري، یك میلیون و 389 هزار و 218 تن بود.