سنگ مرمریت کرم نی ریز

نام سنگ :     سنگ مرمریت کرم نی ریز
نام علمی سنگ : بیو میکریت
استان : فارس
شهرستان :
 59b09761 F56f 432b 9a32 Dfa48e7a72e3 Thumb

 

سنگ مرمریت سرویه نیریز

نام سنگ :     سنگ مرمریت سرویه نیریز
نام علمی سنگ : بیو اسپارایت
استان : فارس
شهرستان :
 Bb957c43 70a9 4ee2 C333 Be123e1bcda8 Thumb

 

سنگ مرمریت حسن آباد دهبید

نام سنگ :     سنگ مرمریت حسن آباد دهبید
نام علمی سنگ : کالکارنایت
استان : فارس
شهرستان :
 9df60f5f 97e6 4749 Aef1 F4b95b4484a5 Thumb

 

سنگ مرمریت چاه مرغی B

نام سنگ :     سنگ مرمریت چاه مرغی B
نام علمی سنگ : کربنات میکرو کریستالین
استان : فارس
شهرستان :
 B10b7ad9 D819 4050 F636 5611e41b7438 Thumb

 

سنگ مرمریت چاه مرغی A

نام سنگ :     سنگ مرمریت چاه مرغی A
نام علمی سنگ : کربنات میکرو کریستالین
استان : فارس
شهرستان :
 2e501c16 3073 428a 8107 Ca00f7904867 Thumb

 

سنگ مرمریت انگورک

نام سنگ :     سنگ مرمریت انگورک
نام علمی سنگ : کربنات  کریستالین
استان : فارس
شهرستان :
 1fa813e9 5d47 4aa5 Aa1b 8e937af85a06 Thumb

 

سنگ چینی چاه سوار آغا ۱۹

نام سنگ :     سنگ چینی چاه سوار آغا ۱۹
نام علمی سنگ : کربنات میکرو کریستالین
استان : فارس
شهرستان :
 02c4887c 4df6 48cf F84a Ae54083ddcfd Thumb

 

سنگ چینی چاه سوار آغا ۱

نام سنگ :     سنگ چینی چاه سوار آغا ۱
نام علمی سنگ : کربنات میکرو کریستالین
استان : فارس
شهرستان :
 C28790f9 D61e 4073 D0d7 4322417d75fb Thumb

 

سنگ چینی تنگ حنا و قلعه بهمن

نام سنگ :     سنگ چینی تنگ حنا و قلعه بهمن
نام علمی سنگ : کربنات میکرو کریستالین
استان : فارس
شهرستان :
 F3f13c5f D5c7 452e Aba5 F479d4a502bd Thumb

 

سنگ چینی تنگ حنانی ریز

نام سنگ :     سنگ چینی تنگ حنانی ریز
نام علمی سنگ : کربنات میکرو کریستالین
استان : فارس
شهرستان :
 2e501c16 3073 428a 8107 Ca00f7904867 Thumb