سنگ چینی ۱ کشکک

نام سنگ :     سنگ چینی ۱ کشکک
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 11041ddb 9bd1 497e Dd4e 95f66a54fdd9 Thumb

 

سنگ چینی عسگران (زرد کوه)

نام سنگ :     سنگ چینی عسگران (زرد کوه)
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 93a7a903 C94c 4cb1 89bc F0bcbbf9c94f Thumb

 

سنگ چینی عسگران (۲۱۰)

نام سنگ :     سنگ چینی عسگران (۲۱۰)
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 450d4936 9fe7 4f6c E7a5 194b39db45d2 Thumb

 

سنگ چینی عسگران (شماره ۱)

نام سنگ :     سنگ چینی عسگران (شماره ۱)
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 061546af 1362 4d32 994e Dcebfb0b260d Thumb

 

سنگ چینی سور ۴

نام سنگ :     سنگ چینی سور ۴
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 7f6a1975 Bb2d 420b C71f Ed6a3d3972af Thumb

 

سنگ چینی ده زیارت شرقی

نام سنگ :     سنگ چینی ده زیارت شرقی
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 008714c5 Cf42 40c6 Ba54 4f9942bd79cc Thumb

 

سنگ چینی ده زیارت

نام سنگ :     سنگ چینی ده زیارت
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 60a3625d 2ffa 4f8a F26b Aed7b5114ccd Thumb

 

سنگ مرمریت گوهره نرگسه جنوبی B

نام سنگ :     سنگ مرمریت گوهره نرگسه جنوبی B
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
4ae3e6b2 8c90 458f B5b4 2e0134cef519 Thumb
 

 

سنگ مرمریت گوهره نرگسه جنوبی A

نام سنگ :     سنگ مرمریت گوهره نرگسه جنوبی A
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
4536e7b9 Ff10 4bfd 83f5 Cfe4d7ac0b7c Thumb
 

 

سنگ مرمریت گوهره سفید کوه غربی

نام سنگ :     سنگ مرمریت گوهره سفید کوه غربی
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
B9f5c48c 465d 43c6 Bc0b 23f1dbb2926f Thumb
 

 

سنگ چینی دوزان غربی

نام سنگ :     سنگ چینی دوزان غربی
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 F4eb7a83 De06 4076 Ed4b 04f7d49ae0d7 Thumb

 

سنگ چینی دوزان ۱

نام سنگ :     سنگ چینی دوزان ۱
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 D0c247e0 E9af 4d0d D37e 192f041c5925 Thumb

 

سنگ چینی دوتو

نام سنگ :     سنگ چینی دوتو
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 1c15db67 Cea0 4fef Caed 903c91637e26 Thumb

 

سنگ چینی دریژان بالا

نام سنگ :     سنگ چینی دریژان بالا
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 8f47d471 F612 4d5a Cc70 623f01c97898 Thumb

 

سنگ مرمریت گوهره سفید کوه شرقی

نام سنگ :     سنگ مرمریت گوهره سفید کوه شرقی
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه دولومیتی
استان : لرستان
شهرستان :
B3dff337 7488 4c2c B251 563e728b14b8 Thumb
 

 

سنگ چینی و کریستال چوبدر پائین

نام سنگ :     سنگ چینی و کریستال چوبدر پائین
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 Df466297 420b 40cd A045 28d14627f86d Thumb

 

سنگ مرمریت گوهره چنار سنگ

نام سنگ :     سنگ مرمریت گوهره چنار سنگ
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
017944df F7d3 4fad Db81 0d0614d31e26 Thumb
 

 

سنگ چینی جوشان رود (۲)

نام سنگ :     سنگ چینی جوشان رود (۲)
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 3dd167a2 041e 46d8 Aa15 0da73d6dd054 Thumb

 

سنگ مرمریت گوهره درب چاه غربی

نام سنگ :     سنگ مرمریت گوهره درب چاه غربی
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
Cf22265d 16d3 4e1a Dd5e 4a220ecbbb92 Thumb
 

 

سنگ مرمریت گوهره درب چاه شرقی 2

نام سنگ :     سنگ مرمریت گوهره درب چاه شرقی 2
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
C023eb76 Cb82 477e E0cf Fcde9481c13a Thumb
 

 

سنگ چینی جوشان رود (۱)

نام سنگ :     سنگ چینی جوشان رود (۱)
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 Da6ec948 3f70 4b88 Ec13 Af3035712da0 Thumb

 

سنگ مرمریت گوهره درب چاه شرقی 1

نام سنگ :     سنگ مرمریت گوهره درب چاه شرقی 1
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
Cf22265d 16d3 4e1a Dd5e 4a220ecbbb92 Thumb
 

 

سنگ مرمریت گوهره درب چاه

نام سنگ :     سنگ مرمریت گوهره درب چاه
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
2540766c 0adc 46c0 Eaf8 89314a698415 Thumb
 

 

سنگ چینی جوشان رود

نام سنگ :     سنگ چینی جوشان رود
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 26874812 2209 48fa A867 Db228ac2c0f9 Thumb

 

سنگ گرانیت تواندشت

نام سنگ :     سنگ گرانیت تواندشت
نام علمی سنگ : مونزوسینو گرانیت
استان : لرستان
شهرستان :
3bb0a5e8 5d37 4662 8d1c 06ee8feefb15 Thumb
 

 

سنگ چینی بادباد غربی

نام سنگ :     سنگ چینی بادباد غربی
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 930b3ae3 E6ae 44d9 D275 40c94b1e889d Thumb

 

سنگ چینی یوسف کوه غربی

نام سنگ :     سنگ چینی یوسف کوه غربی
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
A094903f 8113 451c D678 187ea9e097b9 Thumb
 

 

سنگ چینی مغانک

نام سنگ :     سنگ چینی مغانک
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
E8b0ba3a 286b 4a05 E980 994fc17a3e29 Thumb
 

 

سنگ چینی کوه میل

نام سنگ :     سنگ چینی کوه میل
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
8cd621d3 79c6 44d1 E494 04b80571aff3 Thumb
 

 

سنگ چینی بادباد

نام سنگ :     سنگ چینی بادباد
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 032dbd18 F83e 494f E376 Aba7ab32841b Thumb

 

سنگ کریستال قلعه انوران

نام سنگ :     سنگ کریستال قلعه انوران
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
0dc533ac 1b0a 42e5 Bbd9 935c726a2480 Thumb
 

 

سنگ چینی اردو در

نام سنگ :     سنگ چینی اردو در
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
 Deebded4 1d2b 4812 D259 4bea3df08353 Thumb

 

سنگ 2 چینی کشکک

نام سنگ :     سنگ 2 چینی کشکک
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : لرستان
شهرستان :
E1175040 308f 4632 821f 4f86f2139ebb Thumb