سنگ چینی قدمگاه

نام سنگ :     سنگ چینی قدمگاه
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : هرمزگان
شهرستان :
 78e19153 C4ed 408f Aa7f Ec4662f0e528 Thumb

 

سنگ چینی آق شتیل

نام سنگ :     سنگ چینی آق شتیل
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : هرمزگان
شهرستان :
 4b210fb0 3628 4192 C658 D5cde4443e37 Thumb