سنگ مرمریت شیرین سو

نام سنگ :     سنگ مرمریت شیرین سو
نام علمی سنگ : وکستون دولومیتی
استان : همدان
شهرستان :
285b1ad8 24c6 4e57 92ca 61ebf78d23f5 Thumb 

 

سنگ گرانیت خاکو

نام سنگ :     سنگ گرانیت خاکو
نام علمی سنگ : گرانیت
استان : همدان
شهرستان :
2c3eeb23 2415 40a3 Ccf8 4580b8df29cb Thumb 

 

سنگ گرانیت باغچه غاز شمالی

نام سنگ :     سنگ گرانیت باغچه غاز شمالی
نام علمی سنگ : گابرو
استان : همدان
شهرستان :
329d4504 A436 4c6f C323 7bd1e9e97a3c Thumb 

 

سنگ گرانیت گنجنامه

نام سنگ :     سنگ گرانیت گنجنامه
نام علمی سنگ : گرانودیوریت
استان : همدان
شهرستان :
Cd65ad67 Ee98 4664 F003 508cc859a5a5 Thumb 

 

سنگ گرانیت کهنوش

نام سنگ :     سنگ گرانیت کهنوش
نام علمی سنگ : گرانیت
استان : همدان
شهرستان :
9bfe72d5 Ef9d 4c3d Fcd2 7750d71f3917 Thumb