گزارشی از بررسی ماشین آلات و تجهیزات در صنعت سنگ

 

●ماشين آلات جلاكاري
صادرات ماشين آلات ساب و صيقل سنگ به 11185 در سال 2003 رسيده كه نمايانگر رشد 3/47 درصدي بوده و در مقايسه با افت 9/28 درصد سال 2002 تفاوت چشمگيري دارد.
در اين سال كشور ايتاليا با 8719 هزار كيلوگرم صادرات ماشين آلات جلاكاري در رتبه اول اين تجارت قرار داشته و حدود 78 درصد حجم صادرات اين ماشين آلات را در اختيار داشته و پس از آن فرانسه (515 هزار كيلوگرم) و آلمان (482 هزار كيلوگرم) قرار دارند. مهمترين كشورهاي واردكننده اتحاديه اروپا، اسپانيا (699 هزار كيلوگرم) و آلمان (563 هزار كيلوگرم) مي باشند.
●ماشين آلات تكميل
در سال 2003 صادرات ماشين هاي تكميل در حدود 39584 تن ثبت شده كه در مقايسه با افت 4/13 درصدي سال گذشته، افزايشي معادل 4/22 درصد را تجربه كرده است.
كشور ايتاليا با در اختيار داشتن 71 درصد حجم صادرات اين ماشين آلات (28043 هزار كيلوگرم) در رتبه اول صادرات قرار داشته و پس از آن آلمان (2648 هزار كيلوگرم) و اسپانيا (2256 هزار كيلوگرم) قرار دارند. همچنين كشورهاي انگلستان (2031 هزار كيلوگرم) ، اسپانيا (1897 هزار كيلوگرم) و فرانسه (1259 هزار كيلوگرم) مهمترين واردكنندگان اروپايي اين ماشين آلات محسوب  مي شوند.


● ماشين آلات توليد سنگهاي زجاجي
در بين ماشين آلات مختلف فرآوري سنگ، تنها ماشين آلات پرداخت سنگهاي زجاجي شده با 9/20 درصد كاهش به 2611 تن رسيده است (در سال 2002، كاهش 4/16 درصدي در اين بخش مشاهده شده است). (جدول شماره 4-7)
در اين بخش نيز 41 درصد (1078 هزار كيلوگرم) به كشور اسپانيا تعلق داشته و پس از آن اسپانيا (476 هزار كيلوگرم) و آلمان (99 هزار كيلوگرم)  در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند. از نظر واردات در كشورهاي اتحاديه اروپا، بيشترين واردات مربوط به كشورهاي فرانسه (418 هزار كيلوگرم) و پرتقال (165 هزار كيلوگرم) بوده است.
●ماشين آلات ساير فن آوريهاي پردازش
با اين وجود، پيشرفت چشمگيرتري در زمينه صادرات ساير فن آوري هاي پردازش رخ داده كه با افزايش حدود 5/61 درصد به 16931 تن رسيده است و نسبت به رشد سال قبل (2/30 درصد) تقريباً دو برابر شده است.
در حدود 72 درصد (12122 هزار كيلوگرم) صادرات اين ماشين آلات توسط كشور ايتاليا و پس از آن اسپانيا (2553 هزار كيلوگرم) و انگلستان (407 هزار كيلوگرم) در رتبه هاي بعدي قرار دارند. مهمترين كشورهاي واردكننده اتحاديه اروپا از اين ماشين آلات به ترتيب آلمان (868 هزار كيلوگرم) و اسپانيا (650 هزار كيلوگرم) مي باشند.

●ميزان مبادلات بين المللي تجهيزات سنگ: صادرات و واردات
در كل صادرات ماشين آلات اتحاديه اروپا از 66966 تن با حدود 30 درصد رشد به 87003 تن رسيده است. در اين ميان كشور ايتاليا توانسته تا سهم خود را از 8/73 به 3/78 درصد ارتقاء دهد و جايگاه خود را به عنوان رهبر صادرات ماشين آلات سنگ تقويت نمايد.
همچنين واردات كشورهاي اتحاديه اروپا از 22768 تن با 5/16 درصد افزايش به 26518 تن رسيده است. اسپانيا مهمترين خريدار ماشين آلات محسوب مي شود و پس از آن فرانسه و آلمان قرار دارند.
(تهیه کننده : نسرین صفایی ـ عضو انجمن سنگ ایران)