سنگ ۲ چینی لایبید

  • پرینت
نام سنگ :     سنگ ۲ چینی لایبید
نام علمی سنگ : کربنات کریستالیزه
استان : اصفهان
شهرستان :
 7800aa05 49d7 4b40 8308 4cb9965b5c1c Thumb