سنگ گرانیت گنجنامه

  • پرینت
نام سنگ :     سنگ گرانیت گنجنامه
نام علمی سنگ : گرانودیوریت
استان : همدان
شهرستان :
Cd65ad67 Ee98 4664 F003 508cc859a5a5 Thumb