سنگ گرانیت باغچه غاز شمالی

  • پرینت
نام سنگ :     سنگ گرانیت باغچه غاز شمالی
نام علمی سنگ : گابرو
استان : همدان
شهرستان :
329d4504 A436 4c6f C323 7bd1e9e97a3c Thumb