سنگ گرانیت خاکو

  • پرینت
نام سنگ :     سنگ گرانیت خاکو
نام علمی سنگ : گرانیت
استان : همدان
شهرستان :
2c3eeb23 2415 40a3 Ccf8 4580b8df29cb Thumb