سنگ مرمریت شیرین سو

  • پرینت
نام سنگ :     سنگ مرمریت شیرین سو
نام علمی سنگ : وکستون دولومیتی
استان : همدان
شهرستان :
285b1ad8 24c6 4e57 92ca 61ebf78d23f5 Thumb