كهگيلويه و بويراحمد میزبان ۵۷۶ طرح صنعتی و معدنی

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت كهگيلويه و بويراحمد گفت: 576 طرح صنعتي و معدني در كهگيلويه و بويراحمد در دست اجراست.داريوش ديوديده گفت: هم اكنون 576 طرح صنعتي و معدني در دست اجراست كه پيش بيني مي شود 19 هزار فرصت شغلي را ايجاد كنند.
ديوديده خاطرنشان نمود: از اين تعداد طرح 28 طرح بعنوان طرحهاي بزرگ از لحاظ سرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي هستند كه از 30 تا 85 درصد پيشرفت فيزيكي دارند.
وي با بيان اينكه جايگاه كهگيلويه و بويراحمد در زمينه جواز تأسيس حدود هشت دهم درصد است افزود: پروانه هاي بهره برداري واحد هاي توليدي فعال و غير فعال استان 738 مورد با اشتغالزايي 8656 نفر كه پروانه هاي بهره برداري استان يك درصد كل پروانه هاي كشور را تشكيل مي دهد.
رئيس صنعت، معدن و تجارت كهگيلويه و بويراحمد گفت: متأسفانه حدود 30 درصد واحدهاي توليدي استان يا نيمه فعال و يا راكد هستند و اميد است با تلاش هاي سازمان صنعت، معدن و تجارت و حمايت ها و تأكيدات استاندار استان مبني بر تعيين و تكليف اين واحدها و همچنين سياست هاي دولت تدبير و اميد مشكلات اين واحدها مرتفع و واحدها با به بروز رساني خط توليد، رفع مشكل به عرصه توليد برگردند.