رونق در انتظار صنعت معدن

معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با نشستهايي که برگزار شد سعي مي کنيم صادرات توليدات صنعتي مس را بار ديگر رونق بخشيم.
حسن يونس سينکي روز پنجشنبه در حاشيه بازديد از شرکت مس سرچشمه در رفسنجان افزود: نسبت به هر کمکي در بخش غيرصنعتي که احساس شود نياز به بازار صادراتي دارد حمايت خواهيم کرد.
وي گفت: افتخار مي کنيم که بتوانيم قدمي در راستاي توسعه صنعت مس برداريم.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مس صنايع موثري دارد لذا بدون ترديد با متعادل کردن بازار و منطقي کردن قيمتها مي توانيم هم از صنعت مس و هم از صنايع پايين دستي آن حمايت کنيم.
سينکي افزود: امروز مديران صنايع مختلف از سراسر کشور با صنعت کويري توليدات مس آشنا شدند و افزايش معلومات و دانش علمي اين افراد در حوزه حرفه اي و کار اين افراد موثر است.
وي ادامه داد: اميدواريم با اين نوع بازديدها رفتارهاي تخصصي مديريتي مديران در حوزه صنعت روز به روز توسعه اي تر شود.