ذوب آهن برای صادرات ریز دانه آماده میشود

براي نخستين بار يك صدهزارتن كك ريزدانه موجود درانبارشمالي شركت براي صادرات به خارج ازكشورآماده سازي گرديد. 
ذبيحي معاون توليدآگلومراسيون بااعلام اين خبرافزود: كك هاي ريزدانه حاصل از فرآيندهاي توليدي بخش كوره بلند وبخش كك سازي بادانه بندي (30-0 ) و (20-0) ميليمتراست كه البته دانه بندي (5-0) و 30+ ميليمترآن قابلبيت مصرف مجدد در فرآيند خط توليد را داراست وفراكسيون مياني آن نيزبراي مصارف كارخانه هاي صنعتي كشوربه فروش ميرود. وي با اشاره به ارزش افزوده اقتصادي كك ريزدانه و انجام هماهنگي هاي لازم با مديريت هاي فروش و امورفني شركت براي صادرات آن ، گفت : هم اكنون با نصب سرند چهارم يك صدهزارتن كك سرند شده با دانه بندي (10-0) و(20-10) و(30-20) ميليمتر آماده شده كه بزودي اولين محموله آن براي صادرات به خارج از كشورتوسط پيمانكار بارگيري خواهد شد.