ايميدور اولین گام را براي اکتشاف تمامي عناصر جدول مندليف بر می دارد

ايران داراي منابع ارزشمند خدادادي معادن است و با اکتشافات وسيع و صحيح مي توانيم تقريبا به همه ذخاير عناصر جدول مندليف در کشور دست پيدا کنيم.
مهدي کرباسيان معاون وزير و رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) اعلام کرد: تا به امروز 68 نوع ماده معدني شناسايي شده اما با يک بررسي مقدماتي امکان شناسايي و دستيابي به حدود 80 نوع ماده معدني در کشور وجود دارد.
وي با بيان اينکه تاکنون تنها در 100 هزار کيلومترمربع از يک ميليون و 600 هزار کيلومترمربع مساحت کشور کار اکتشافي انجام شده است، اظهار اميدواري کرد ايميدرو در آينده نزديک با يک ساز و کار اجرايي رونق و سرمايه گذاري،کافي بتواند اکتشافات معدني را در کشور توسعه دهد و بر ذخاير معدني کشور بيفزايد.
کرباسيان افزود: يکي از مسايل مهم مقطع فعلي که مي تواند کمک بزرگي براي بخش صنعت کشور باشد، توجه به حوزه معدن به معناي عام و سپس حوزه صنايع معدني و ارزش افزوده حاصله پس از آن است.
رييس هيات عامل ايميدرو درباره صنعت فولاد گفت: در برنامه چشم انداز 1404 دستيابي به توليد 55 ميليون تن فولاد پيش بيني شده که اين رقم قابل تحقق، دست يافتني و عملي خواهد بود به شرط آنکه براي آن برنامه ريزي دقيق انجام شود.
کرباسيان تامين مواد اوليه را براي اجراي طرح هاي فولادي با اهميت خواند و افزود: در اين زمينه ، اکتشاف در 200 هزار کيلومترمربع در شرق کشور در دستور کار ايميدرو قرار دارد و قرارداد اجراي نخستين مرحله از آن در سطح 12 هزار کيلومترمربع در سنگان امضا شده و به زودي قرارداد مربوط به مرحله دوم اين طرح در محدوده اي به وسعت 20 هزار کيلومتر مربع بين چابهار تا استان خراسان امضا خواهد شد.