منطقه سنگان آماده بهره برداری بیشتر میشود

استاندار خراسان رضوي گفت: براساس نتايج حاصله از آخرين ژئوفيزيک هوايي که در 12 هزار کيلومتر از اراضي منطقه سنگان صورت گرفته، ذخاير معدني اين منطقه قابل افزايش و استحصال است.
به گزارش معدن نيوز به نقل از روابط عمومي استانداري خراسان رضوي، محمدحسين فروزان مهر در دهمين جلسه ستاد پيگيري طرح هاي مهم و محرک توسعه خراسان رضوي افزود: ذخيره قطعي مواد معدني منطقه سنگان يک ميليارد و 200 ميليون تن برآورد شده است.
در دهمين جلسه ستاد پيگيري طرح هاي مهم و محرک توسعه خراسان رضوي که مهندس رنجبر مدير زيرساخت ها و تامين تجهيزات سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) حضور داشت، راهکارهاي تامين زيرساخت هاي مورد نياز کارخانه هاي کنسانتره و گندله استان بررسي شد.
فروزان مهر ادامه داد: بر اساس پيش بيني ها حدود 10 هزار ميليارد تومان در حوزه صنعت فولاد منطقه سنگان سرمايه گذاري خواهد شد و 20 هزار اشتغال مستقيم که 70 درصد آن را نيروهاي بومي و استاني تامين مي کنند، ايجاد مي شود.
استاندار خراسان رضوي گفت: با وجود معادن غني، ذخاير مطمئن و شناسايي 43 ماده در استان از مجموع 69 ماده معدني موجود در کشور، سهم ارزش افزوده بخش معدن در اقتصاد خراسان رضوي بسيار ناچيز است.
فروزان مهر با بيان اينکه در حال حاضر حجم سرمايه گذاري در اين بخش 18 و سهم اشتغال آن 22 درصد است، افزود: با ايجاد زنجيره ارزش در صنعت فولاد مي توان ارزش افزوده در خور توجهي را به اقتصاد استان تزريق کرد.
وي با تاکيد بر لزوم تدوين و ارايه ي جدول زمانبندي و تقسيم کار دستگاهي در حوزه اجرا و توسعه طرح هاي فولادي استان گفت: در طرح هاي سرمايه گذاري رسيدن به مقاصد اجرا و برخورداري آن ها از توجيه فني و اقتصادي، مستلزم حرکت متناسب با جدول زماني پيش بيني شده است.
رييس ستاد پيگيري طرح هاي مهم و محرک توسعه ي استان از ايجاد خوشه توليد فولاد به عنوان يکي از راهبردهاي مهم توسعه خراسان رضوي ياد و تصريح کرد: با توجه به گسترش روز افزون توليدات دانش بنيان در حوزه فولاد بايد برنامه ريزي ها به سمت حرکت در اين مسير و پرهيز از خام فروشي باشد.
وي گفت: با توجه به شرايط بين المللي ايجاد شده، توسعه طرح هاي معدني فراتر از مرزهاي جغرافيايي و اجراي پروژه هاي مشترک با کشورهاي همسايه مورد تاکيد است.
فروزان مهر از منطقه خواف به عنوان عسلويه معدني شرق کشور ياد کرد و گفت: مديران دستگاه هاي اجرايي نيز موظف هستند براي تامين نيازهاي سرمايه گذاران، با بسيج تمام امکانات و استفاده از حداکثر ظرفيت هاي قانوني بايد در جهت جذب سرمايه گذاري و حمايت از آنان گام بردارند.
استاندار خراسان رضوي از اهتمام مديريت عالي استان بر تکميل زنجيره فولاد از کنسانتره و گندله تا توليد آهن اسفنجي، شمش و نورد خبر داد و افزود: انتظار ما از سرمايه گذاران، حرکت پرشتاب و منطبق بر جدول زمانبندي و تحقق به موقع اهداف اجراي طرح ها است.
وي با اشاره به چشم انداز توليد 17.5 ميليون تن کنسانتره و 15 ميليون تن گندله در منطقه سنگان خواف گفت: براي تحقق اين مهم در دوره بهره برداري، نياز به سالانه 22 ميليون ليتر آب، 375 ميليون متر مکعب گاز و 285 مگاوات برق است که بايد از هم اکنون براي تامين آن برنامه ريزي کرد.
استاندار خراسان رضوي با بيان اين که تاکنون اقدامات موثري براي تامين زيرساخت هاي حمل و نقل صورت گرفته است، اظهار داشت: در بخش ريلي بايد ظرفيت از وضيعت کنوني به 23 ميليون تن ارتقا يابد.
اين مقام بر تدوين پيوست هاي فرهنگي و زيست محيطي براي اجراي طرح هاي بزرگ از جمله طرح هاي فولادي تاکيد کرد و داشتن نگاهي جامع براي بهره وري بيشتر و استفاده ي بهينه از ظرفيت هاي خدادادي در حوزه ي معادن را ضروري دانست.
فروزان مهر از حمايت مالي و پرداخت تسهيلات به سرمايه گذاران واجد شرايط خبر داد و خاطرنشان کرد: مي توان از ظرفيت فاينانس خارجي چين نيز در اين رابطه بهره جست.
وي ايجاد کنسرسيومي به منظور پيگيري و تحقق مطالبات سرمايه گذاران در منطقه سنگان را اقدامي موثر توصيف کرد و گفت: از اين طريق مي توان براي تسريع در رفع مشکلات سرمايه گذاران اقدام کرد.