هدیه مجلس به معدنی ها؛ افزایش بودجه اکتشافات

رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان اصلاح لايحه بودجه سال آينده، بودجه اکتشاف معادن را افزايش دادند.
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: افزايش 50 ميليارد توماني بودجه اکتشافات کشور و 65 درصد حقوق دولتي معادن به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني کشور در اصلاحات بودجه 93 ديده شده است.
رضا رحماني افزود: اگر بخواهيم معدن جاي نفت را در اقتصاد کشور بگيرد بايد دولت توجه بيشتري به اين بخش داشته باشد.
وي گفت: متاسفانه بودجه پيشنهادي دولت در بخش معدن و به خصوص بخش اکتشاف ضعيف ديده شده است.
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس از اختصاص مبلغ 50 ميليارد تومان از حقوق مالکانه معادن به بخش اکتشاف خبر داد و افزود: اين مبلغ علاوه بر رقم ديده شده در بودجه به سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور داده خواهد شد.
رحماني گفت: همچنين بنابر تصميم گيري اعضاي کميسيون صنايع و معادن 65 درصد از حقوق دولتي معادن در بودجه 93 به ايميدرو تعلق خواهد گرفت.
وي ابراز اميدواري کرد با افزايش بودجه 93 در بخش اکتشاف و سرمايه گذاري در حوزه هاي صنايع معدني شاهد جهش مناسبي در بخش معدن کشور باشيم.