بایستی شعار معدن به جای نفت را تحقق بخشیم

یک عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: بایستی شعار معدن به جای نفت را تحقق بخشیم ابراهیم جمیلی که در همایش جایگاه اقتصاد معدن در توسعه پایدار و نقش آن در برون رفت از موانع و تحریم ها در دانشگاه آزاد تهران جنوب سخنرانی می کرد افزود: در این راستا نیازمند ارتباط قوی میان صنعت و دانشگاه هستیم و بخش خصوصی فعال در حوزه معادن و صنایع معدنی به دنبال دانشجویان صاحب ایده است. وی از آمادگی کامل بخش خصوصی جهت جذب گروه های دانشجویی به عنوان گروه های کارآموز و ارایه دهنده ایده و خلاقیت خبرداد و گفت:متاسفانه در کشور شاهد ارتباط کمرنگ میان صنایع معدنی و دانشگاه هستیم، زیرا معادن در مناطق محروم و دانشگاه ها در مناطق شهری قرار دارند. وی تصریح کرد: در این شرایط شاهد مشکلات زیربنایی فیزیکی و علمی هستیم، زیرا مشکلات زیربنایی فیزیکی تحت تاثیر عدم انجام صحیح سرمایه گذاری قرار گرفته و بحث مرزبندی میان معادن بزرگ و کوچک و مشکل زیربنایی علمی نیز به دلیل عدم وجود مراکز تحقیق و توسعه مناسب در کشور است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان گفت: اگر در معدن بخواهیم شاهد جهش باشیم، بدون درنظر گرفتن نقش دانشگاه این امر صورت نخواهد گرفت. وی در ادامه افزود: باید مراکزی به عنوان ارایه نوآوری ها در دانشگاه ها بنا کنیم زیرا در معدن خلا این قسمت را می بینیم و نمایشگاه های کاربردی معدن را نداریم، پارک های علم و فناوری در بخش معدن خیلی کم فعال بوده و تلاش در جهت دولتی نمودن مراکز تحقیقاتی می تواند یکی از راه های رفع مانع در این راستا باشد. جمیلی با بیان این مطلب که بخش معدن نیازمند همراهی رسانه ها است، گفت: تبلیغات و فرهنگ سازی بخش معدن در میان افراد جامعه می تواند نگاه افراد را نسبت به این بخش تغییر دهد. این عضو فعال بخش خصوصی کمک به خصوصی سازی و برنامه ریزی صحیح را به عنوان پیشنهاداتی از سوی فعالان بخش خصوصی ارایه داد و در ادامه افزود: کمک به خصوصی سازی صحیح می تواند ما را در بحث افزایش درآمدهای معدنی کمک می کند و برنامه ریزی صحیح نیز می تواند دانشجویان معدن کشور را با صنعت و بخش اجرایی در معادن نزدیک تر کند. جمیلی گفت: به دنبال توسعه مراکز تحقیق و توسعه به کمک دانشجویان و اساتید و ایجاد بانک اطلاعاتی قوی در بخش معدن و همچنین ایجاد سیستم مشارکتی با همکاری دانشگاه هستیم، زیرا معدن تنها بخشی است که مزیت تولید در کشور دارد.