تسهیلات به فعالان بخش معدن کشور؛ ۶۸ میلیارد تومان در مسیر معادن

فعالین بخش معدن با دریافت تسهیلات از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و بانک ملت منابع مالی خرید ماشین آلات معدنی و سرمایه در گردش را تامین می کنند. رییس هیات عامل ایمیدرو با اعلام این مطلب در کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: 17 میلیارد تومان از سوی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و 51 میلیارد تومان از سوی بانک ملت بصورت تسهیلات برای تامین منابع مالی جهت خرید ماشین آلات و سرمایه در گردش در اختیار فعالین بخش معدن قرار خواهد گرفت. به گفه مهدی کرباسیان، این مصوبه شب گذشته در هیات عامل ایمیدرو تصویب شد.همچنین، یکی از حاضرین در جلسه امروز کمیسیون معدن اتاق ایران تشکیل کمیته ای مشترک از اعضای ایمیدرو، کمیسیون معدن اتاق ایران و سازمان محیط زیست را پیشنهاد کرد که مورد موافقت و استقبال دکتر کرباسیان قرار گرفت.براین اساس قرار شد بودجه ای از سوی ایمیدرو جهت آموزش اعضای این کمیته مشترک در نظر گرفته شود تا کارشناسان و اعضای آن برای آموزش راهکارهای مناسب به کشورهای دیگر همچون کانادا بروند.