رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران : باید روابط بین معدن و محیط زیست مشخص کنیم

رونق کسب و کار کشور در گرو اجرای صحیح قوانین و تعیین صحیح جایگاه بخش های مختلف اجرایی کشور است.مهندس محمدرضا بهرامن رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با حضور در میزگرد تخصصی ضرورت رفع موانع کسب و کار در چارچوب اقتصاد مقاومتی که از سوی برنامه دونیم ساعت شبکه خبر برگزار شد با اعلام این مطلب گفت: زمانی می توان فضای کسب و کار کشور را رونق داد که جایگاهی که قانون برای بخش های مختلف در نظر گرفته شده است اجرایی شود.وی در ادامه افزود: برای مثال در قانون معادن ، پنجره واحد تعریف شده است ولی متاسفانه بدلیل عدم تعیین و تکلیف مسئولیت ها و وظایف متولی بحش معدن که وزارت صنعت، معدن و تجارت است نمی تواند در چارچوب پنجره واحد اقدام کند.بهرامن تصریح کرد: شرایط را باید بگونه ای اصلاح کرد که نه تنها دولت بلکه جامعه متضرر نشده و این شرایط به سادگی قابل اجراست برای مثال در ماده 16 و 17 قانون اصلاح قانون معادن فضایی که بین متولی بخش معدن و سازمان منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد باید با تنظیم آیین نامه ای خاص برای این دو ماده در قالب توافقنامه ای بین متولی بخش معدن و این دو سازمان و تصویب آن در دولت از این پس شاهد تصمیم گیری های سلیقه ای نبوده و شرایط تولید نیز مد نظر قرار گیرد و تعریف مهندسی که جهان به آن رسیده است اجرایی شود.حمیدرضا فولادگر عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و ابراهیم نکو دبیر اقتصادی کمیسیون مجلس از دیگر مهمانان حاضر در این میزگرد بودند.