وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایشگاه بین المللی خوزستان دیدن کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر چهارشنبه از غرفه های صنایع خوزستان و دیگر استان های کشور در نمایشگاه بین المللی اهواز دیدن کرد.محمدرضا نعمت زاده از غرفه های مختلف صنایع خوزستان در سالن های شهید تندگویان و خلیج فارس نمایشگاه بین المللی اهواز دیدن کرد و در این دیدار توضیحاتی در خصوص صادرات صنایع به غرفه داران ارایه داد.دیدار از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز در برنامه کاری امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.