توسعه "اکتشاف"، پیش نیاز توسعه "صنايع معدني"

رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) افزايش اعتبارات بخش معدن را براي اجراي طرح هاي توسعه اي اين حوزه خواستار شد و گفت : اکتشاف در 200هزار كيلومترمربع به 1200 ميليارد تومان نياز دارد. مهدي کرباسيان گفت : برنامه جديد اكتشاف سنگ آهن كه با هدف تامين مواد اوليه صنايع معدني و صنعت كشور آغاز شده است به اعتبارات كافي نياز دارد.معاون وزير صنعت معدن و تجارت به قرارداد ايميدرو ،‌سازمان زمين شناسي و بانك ملت اشاره كرد و گفت:‌ گام نخست احياي بخش معدن با برنامه اكتشاف 12هزار كيلومتر مربعي اغاز شده است و پس از يكسال سطح اكتشاف20هزار و در نهايت 200هزار كيلومتر مربع از مساحت كشور را در بر مي گيرد.وي تاكيد كرد:‌ زماني مي توان به اجراي طرح هاي صنايع معدني اميدوار شد كه بخش اكتشاف خوراك صنايع را تامين كند. رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) درباره جايگاه سازمان هاي توسعه اي در كشورهاي پيشرفته گفت: ژاپن به عنوان يك كشور صنعتي سازماني همچون ايميدرو و ايدرو دارد و برغم اينكه اقتصاد آن كشور در اختيار بخش خصوصي است همواره به تقويت سازمان توسعه اي خود مي پردازد.كرباسيان ،‌ سازمان هاي توسعه اي را زمينه ساز گسترش حضور بخش خصوصي در اقتصاد ملي خواند.كرباسيان به اقدامات جديد دولت براي لغو تصميم واگذاري شركت ملي فولاد اشاره كرد و گفت: خوشبختانه مصوبه واگذاري اين شركت لغو شد.رئيس هيئت عامل ايميدرو به برنامه چشم انداز توليد فولاد در كشور اشاره كرد و خواستار استفاده از روش هاي متنوع براي توليد فولاد شد. به گفته وي با توجه به ذخاير بالاي زغالسنگ حرارتي در كشور مي توان بخشي از بار توليد فولاد با استفاده از گاز طبيعي را كاهش داد. رئيس هيئت عامل ايميدرو ،‌ وظيفه فعلي شركت ملي فولاد را راه اندازي طرح هاي استاني فولاد اعلام كرد و گفت با توجه به تجربه 54 ساله اين شركت ،‌ مشكلات موجود برطرف خواهد شد.كرباسيان گفت : با توجه به سوابق و تجارب مدير عامل جديد شركت ملي فولاد اميد تازه اي براي به سرانجام رساندن