آمادگي ايران براي همكاري هاي معدني با کشور سنگال

وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت: جمهوري اسلامي ايران آمادگي ايجاد آزمايشگاه زمين شناسي ،انجام اكتشافات معدني و بهره برداري مشترك از مواد معدني معادن غني به ويژه فسفات را در كشور سنگال را دارد.
محمد رضا نعمت زاده در ديدار وزير امور خارجه كشور سنگال با بيان اين مطلب ، افزود: پتانسيل معدني سنگال بسيار بالا بوده و ايران علاقه مند است پروژه هاي مشترك معدني را در آن كشور اجرا نمايد.
مهندس نعمت زاده ، افزود : براي رفع نيازمنديهاي دو كشور، تجارت گوگرد و فسفات براي ايران و سنگال مفيدخواهد بود.
نعمت زاده در ادامه تصريح کرد :همکاري هايي دربخش صنعت بويژه در صنعت خودرو سازي توسط جمهوري اسلامي ايران در کشور سنگال شروع شده است و اميد آن داريم تا با مساعدت سنگال علاوه بر افزايش توليدات واحدهاي صنعتي مربوطه ، محصولات آنرا به ساير كشورها صادر كنيم.
به گفته نعمت زاده؛ با رفع تحريم ها ، روابط بانکي بين دو کشور فعال خواهد شد که به دنبال آن ساير ارتباطات اقتصادي بين دو کشور توسعه مي يابد.
وي با بيان اينكه روابط بين دو کشور در سطح مطلوبي است افزود : پيشنهاد ما اين است که هيات تجاري بين دو کشور را در سطح دولت فعال نموده تا تسهيلات لازم را براي بخش خصوصي فراهم کند .
نعمت زاده در ادامه يادآور شد: علاقه ما به توسعه روابط با کشور هاي آفريقايي متفاوت از کشورهاي غربي است و ايران آمادگي همكاري گسترده با اين كشورها را دارد.
بر پايه اين گزارش؛ « مانكوران ديايي » وزير امور خارجه سنگال در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از ايجاد روابط مجدد بين دو کشور ، يادآور شد: پتانسيل و منابع بالقوه بسياري در جمهوري اسلامي ايران ديده مي‌شود و ما اميد واريم جمهوري اسلامي ايران جايگاه واقعي خود را در دنيا پيدا كند.
« مانكوران ديايي » در ادامه گفت: ايجاد برگزاري کميسيون مشتريک اقتصادي ، همکاري وسيع بين اتاق هاي بازرگاني ، صنايع و معادن بين دو کشور مورد درخواست ماست .
وي در ادامه ، احداث آزمايشگاه زمين شناسي ، بهره مندي از منابع گوگرد ايران ، مشاركت جمهوري اسلامي ايران و بخش خصوصي براي انجام سرمايه گذاري هاي مشترک در صنعت ،معدن وتجارت را خواستار شد.