ثبات نسبی قیمت حمل و نقل مواد معدنی در کشور

  • پرینت

بررسی مناطق مختلف معدنی از جمله خواف ، خراسان شمالی ، خراسان مرکزی ، زنجان و کرمان نشان می دهد که نرخ حمل و نقل مواد معدنی ثابت بوده است.در استان زنجان از اردیبهشت ماه تاکنون تغییر قیمت رخ نداده و حمل و نقل در مسیر های آزاد جریان دارد اگرچه در یکسری معادن بارش برف باعث بسته شدن جاده و حتی در بعضی از معادن منجر به تعطیلی آن شده است. در خواف ، قیمت حمل و نقل حدود 93 تا 95 هزار تومان است و گزارش معدن24 حاکیست که شورای کمیته حمل و نقل ، بعد از برگزاری نشست با معدنداران خواف در آذر ماه و تشکیل کمیته 5 نفره حمل و نقل توانست با معدنداران و شرکتهای حمل و نقل متخلف برخورد کند . شروع سرما در شهرستان سیرجان باعث افزایش 10 تا 12 درصدی قیمت های حمل و نقل شده و شرایط را برای معدنداران جهت حمل و نقل موادمعدنی خود رقابی کرده است.