حقوق دولت از محل استخراج مواد معدنی ۲۰ میلیارد ریال در همدان افزایش یافت

سید ˈنعمت الله حقیقیˈ تصریح کرد : اقدامات انجام شده در سه ماه گذشته توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در بخش استخراج مواد معدنی باعث شده است که درآمد 12 میلیارد ریالی دولت از محل حقوق دولتی استخراج معادن با افزایش 20 میلیارد ریال به 32 میلیارد ریال برسد.

وی ادامه داد: استخراج مواد معدنی طبقه اول شامل مصالح ساختمانی و آهک صنعتی از چهار میلیون و 230 هزار تن به پنج میلیون 864 هزار تن افزایش یافته که رشدی برابر یک میلیون و 634 هزار تن یافته است.

این مقام مسوول ادامه داد: استخراج مواد معدنی غیر فلزی شامل انواع کانی های صنعتی و سیلیس 62 هزار تن را افزایش یافته است.

حقیقی افزود: استخراج مواد معدنی فلزی ( آهن) از 220 هزار تن به یک میلیون و 100 هزار تن رسیده و رشدی 880 هزار تنی نشان می دهد.

وی با اشاره به این که استخراج سنگ های تزیینی نیز 27 هزار تن افزیش یافته است، گفت: مجموع استخراج معادن در استان همدان از 12 میلیون و 880 هزار تن به بالغ بر 15 میلیون تن رسیده است که رشدی برابر دو میلیون و 600 هزار تن را نشان می دهد و باعث افزایش 20 میلیاردی درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن شده است.