عرضه انواع مس و آلومينيوم در تالار محصولات صنعتي و معدني

روز يکشنبه 6 بهمن ماه، تالار محصولات صنعتي و معدني بورس کالاي ايران شاهد عرضه انواع مس و آلومينيوم است.
به گزارش معدن نيوز شرکت صنايع ملي مس ايران، در صورت تقاضا با 2 هزار تن مس مفتول به قيمت پايه 202 هزار و 732 ريال در تالار معاملات حضور مي يابد. اين شرکت همچنين،در صورت تقاضا، 4500 تن مس کاتد را به قيمت پايه 196 هزار و 883 ريال عرضه مي کند. از ديگر محصولات عرضه شده شرکت صنايع ملي مس ايران در اين روز مي توان به 33 هزار تن انواع مس کم عيار، 110 تن سولفور موليبدن و 12 تن انواع کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. علاوه بر اين، شرکت دنياي مس کاشان، 300 تن مس مفتول را به قيمت پايه 203 هزار و 232 ريال عرضه مي کند.
شايان ذکر است، شرکت فولاد خوزستان 30 هزار تن شمش بلوم را به قيمت پايه 14 هزار ريال و با قرارداد سلف روي تابلوي عرضه مي برد که در صورت تقاضا 70 هزار تن ديگر به اين حجم افزوده خواهد شد.
در گروه آلومينيوم نيز 720 تن انواع شمش آلياژي و 140 تن انواع بيلت شرکت آلومينيوم ايران به صورت نسيه عرضه مي شود.
اين گزارش همچنين حاکي است، در اين روز و در تالار فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي، در صورت تقاضا، 21 هزار تن انواع قير شرکت نفت جي راهي تالار معاملات مي شود. شرکت نفت پاسارگاد نيز 14 هزار تن انواع قير را روي تابلوي معاملات مي برد. علاوه بر اين، 700 تن انواع قير شرکت هميار جي يزد و 200 تن قير 6070 شرکت تعاوني قير سفت دميده جم هنديجان عرضه را تجربه مي کنند.
از ديگر محصولات عرضه شده در تالار فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي مي توان به 10 هزار تن وکيوم باتوم،5 هزار تن لوب کات سنگين، 700 تن انواع آمونياک و 510 تن انواع مواد پليمري اشاره کرد.
گفتني است، در اين روز، 2 هزار تن شکرسفيد شرکت کشت و صنعت کارون، 1200 تن شکرسفيد کارخانه قند ورامين و 300 تن شکرسفيد کارخانه قند اصفهان روي تابلوي تالار محصولات کشاورزي مي رود.
براساس اين گزارش، تالار صادراتي شاهد عرضه 5 هزار تن انواع قير شرکت هاي توسعه کروس انرژي، آذر دوام يول و ستاره کاسپين کوير است.