بازار مس جهان در انتظار آغاز به کار اقتصاد چین

  • پرینت

پیش بینی می شود 3 روز دیگر در اول ماه فوریه پس از پایان تعطیلات سال نو چینیها، کارخانه ها مجدداً باز گشایی شده و مصرف کنندگان نهایی وارد بازار شوند.تقاضا در بازار داخل چین بالاتر خواهد رفت و به دلیل عرضه اندک مس تصفیه شده در جهان و اعتصابات در بنادر شیلی قیمت نقد این محصول افزایش خواهد داشت.بسیاری از تولید کنندگان محصولات مسی مانند انواع لوله، کابل برق نیز نتوانستند به اندازه کافی موجودی مس خود را در انبارها قبل از تعطیلات سال نو به دلیل افزایش هزینه های جمع آوری نقدینگی برای خرید مس، ذخیره کنند.افزایش قیمتهای داخلی درچین باعث می شود که پس از تعطیلات سال نو تقاضا برای واردات فوری این کشور سرعت یابد.احتمالاً این حرکت قیمتهای جهانی مس را که ازاواسط ماه نوامبر هر هفته تاکنون کاهش داشته افزایش دهد.بحران نقدینگی در چین امسال قبل از تعطیلات بسیار وخیمتر از سال گذشته بوده است به طوریکه مصرف کنندگان امسال محتاطانه انبارهای خود را قبل از تعطیلات سال نو پر می کنند.با توجه به تقاضای ضعیف قبل از تعطیلات این هفته، قیمتهای نقد مس تصیفه شده شاهد تخفیف بی سابقه 70 تا 300 یوان (11.6 تا 49.6 دلار ) در هر تن در بورس سلف شانگهای بود.سال گذشته در همین زمان پریمیوم نقد مس 200 یوان فروخته می شد.تعطیلات سال نو چین از 31 ژانویه شروع می شود.در حال حاضر مشکل اساسی، تقاضای داخلی جریان نقدینگی است.بحران نقدینگی سالهای قبل نیز اتفاق افتاده بود، اما امسال شدیدتر است.پیش بینی می شود که تقاضا و قیمتها پس از تعطیلات افزایش پیدا کند.بحران نقدینگی بانک مرکزی چین را واداشت که 255 میلیارد یوان (42 میلیارد دلار ) در این هفته به بازار بین بانکی تزریق کند که بالاترین رقم در یک روز در 11 ماه بود.به دلیل اعتصاب در بنادر شیلی محموله های مس تصفیه شده چین از شیلی با تأخیر می رسد.در حال حاضر در چهارده بندر شیلی اعتصاب وجود دارد که باعث گردید حدود 20 هزار تن صادرات مس با تأخیر انجام شود.با کاهش واردات ازمیزان موجودی انبارهای رسمی در شانگهای کاسته شده و در نتیجه پریمیومهای آن افزایش پیدا کرده است.میزان موجودی انبارهای مس تصفیه شده درشانگهای حدود 600 هزارتن است که از 460هزار تن دراواسط ماه دسامبر بالاتر است.این هفته پریمیوم مس موجود درانبارهای شانگهای 150-165 دلار بالاتر از بورس فلزات لندن است که ازاوت2013 تاکنون پایین ترین رقم است.چین میزان موجودی انبارهای رسمی را منتشر نمی کند و معمولاً تجار آن را تخمین می زنند.