هند دو سال دیگر قدرت دوم فولاد جهان می شود

صنعت فولاد هند بحران بزرگی را در سال 2013 پشت سر گذاشته و به دلیل تقاضای ضعیف و افزایش قیمت مواد اولیه هزینه تولید ناشی از کاهش ارزش برابری روپیه، درآمدهای آن شدیداً تحت فشار قرار گرفت.اما با کاهش ارزش برابری روپیه میزان صادرات آن بالا رفته و مایه دلگرمی فولادسازان شده است.به هر صورت در سال جدید میزان تولید فولاد در این کشور افزایش خواهد یافت و فولادسازان به صورت گسترده ای در بازارهای شهر و روستای این کشور حضوری فعال خواهند داشت.هند چهارمین تولیدکننده بزرگ فولاد خام در جهان محسوب می شود .این کشور در نظر دارد تا سال 2015 به دومین فولادساز در جهان پس از چین تبدیل شود چون فولادسازان بخش خصوصی و دولتی به امید افزایش تقاضا، به تولیداتشان می افزایند.کل ارزش بازار بخش فولاد در هند در سال 2011 در حد 57.8 میلیارد دلار بود و پیش بینی می شود که تا سال 2016 به 95.3 میلیارد دلار برسد.پیش بینی می شود که کل تولید فولاد خام و محصول نهایی آن بر حسب نرخ رشد مرکب سالیانه (CAGR) به میزان 6.6 درصد و 4.2 درصد در سال مالی 2012-2013 به ترتیب به 69.6 میلیون تن و 66 میلیون تن برسد.انتظار می رود که تا سال 2017 به طور متوسط نرخ رشد سالیانه فولاد 6.8 درصد بوده و میزان آن به 104 میلیون تن برسد که عمدتاً مربوط می شود به افزایش توسعه امور زیربنایی و رشد مصرف در صنعت خودرو سازی .بخش زیر بنایی 63 درصد از کل مصرف فولاد را در سال 12- 2013 به خود اختصاص داده است. با توجه به جذابیت رشد بالقوه صنعت فولاد هند تعداد قابل توجهی از دست اندرکاران بین المللی صنعت فولاد می خواهند وارد این بازار شوند.دولت هند به سرمایه گذاران خارجی این امکان را می دهد که با صددرصد تملک در این بخش سرمایه گذاری کنند.براساس گزارش انجمن جهانی فولاد (WSA) تولید فولاد هند در نه ماه اول سال 2013 با سه درصد رشد نسبت به مدت مشابه آن در سال 2012 به ترتیب به 59.62 و 57.9 میلیون تن رسید.علاوه بر این اطلاعات نشان می دهد که نرخ تولید فولاد این کشور در میان تولیدکنندگان عمده در جهان پس از چین در رده دوم قرار دارد .تولید فولاد هند در ماههای سپتامبر 2012 و 2013 به ترتیب 6.24 و 6.54 میلیون تن بوده است.پیش بینی می شود که تقاضای فولاد در سال 2014 رشد 3-4 درصدی داشته باشد.