صنایع معدنی کانادا به دنبال نیروی کار جدید است

خانه معدن کانادا در آخرین گزارش خود می نویسد، صنایع معدنی کانادا نیروی انسانی زیادی را به کار گرفته که بعضاً میزان آن را اندک ارزیابی می کنند ولی افزایش قابل توجهی در سالهای اخیر در زمینه اشتغال نیروی انسانی در راس صنعت صورت گرفته است. در سال 2012 صنعت فولاد کانادا 418 هزار نفر را به صورت نیروهای تمام وقت بکار گرفته در حالیکه در سال 2011 این رقم 330 هزار نفر بود.در آمار قبلی خانه معدن کانادا نیروهای شاغل در حفاری و اکتشافات در نظر گرفته نشده بود . صنعت معدن در این کشور یکی از بازوهای رشد اقتصادی آن است که بیشترین نیروی انسانی را به کار گرفته و بالاترین سطح دستمزد و حقوق را به خود اختصاص داده است.صنایع معدنی کانادا بزرگترین "بخش خصوصی" کانادا محسوب می شود که کار آفرین بوده و بومیان را بکار گرفته و نیز هزاران شغل غیر مستقیم ایجاد نموده است.از هر 41 شغل در کانادا یک شغل مرتبط به اشتغال در معدن و صنایع وابسته به آن است.همچنین در سال 2012 صنایع معدنی این کشور 52.6 میلیارد دلار به GDP این کشور کمک کرده و بیش از 20 درصد کالای صادراتی در سال 2012 مربوط به صنایع معدنی بوده است.به طور متوسط پرداخت حقوق هفتگی برای یک کارگر معدن در سال 2012 معادل 1559 دلار است که بالاتر از کارگران شاغل در جنگلبانی، تولیدی مالی و ساختمانی است.در سال 2012 بورس کالای تورنتو و بورس سرمایه گذاری TSX بالغ بر 70 درصد منابع مالی سرمایه ای معدنی در جهان را به خود اختصاص داده اند. چالشها با وجود "سال نا مطلوب برای قیمتهای کالا" و تهیداتی از جانب رشد اقتصادی چین، خانه معدن کانادا (MAC) به آینده صنایع معدنی امیدوار بوده و به ماهیت سیکلی این بخش اشاره می کند. با توجه به پیش بینی رشد برای چین و هند و سایر مناطق و با فرض بر یک شرایط سرمایه گذاری مثبت، تقاضا برای مواد معدنی و فلزات احتمالاً در طی میان مدت تا بلند مدت همچنان قوی بماند. چالش مهمی که خانه معدن به آن اشاره دارد مقررات، مالیاتها و منابع طبیعی است. خانه معدن اضافه می کند که پیشنهادات معدنی و طرحهای توسعه میبایستی از ارزیابیها و بررسیهای زیادی عبور کند و عدم اطمینان زیادی پیرامون فرآیند مصوبه های جدید وجود دارد که میبایستی کار آمد و سریع باشند. نگرانی دیگر کمبود نیروی کار یا کارگر ماهر ناکافی در این کشور است که خانه معدن می گوید، مشکل اساسی افزایش بازنشستگی کارگران ماهر است. برای حل این موضوع صنعت، نهادهای آموزشی و تمامی سطوح دولتی باید در آینده نزدیکی تلاش و هماهنگی داشته باشند. سرانجام خانه معدن به مسئله مهم سرمایه گذاری در امور زیر بنایی اشاره می کند و معتقد است که برای افزایش توان رقابت در بازار صنعت معدن کانادا باید امکانات زیر بنایی حمل و نقل خود را بازسازی و توسعه دهد.