بودجه 93 شرکتهای فولادی تا تعیین تکلیف سنگ آهنی بسته نخواهد شد

با توجه به ابهامات موجود در وضعیت بهره مالکانه معادن و سهم سنگ آهنی ها و فولادی ها از این پرداخت ها هنوز نمی توان به راحتی درباره بودجه های سال آینده شرکت های فولادی اظهار نظر کرد.امیرحسین نادری معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه اصفهان در گفت وگو با خبرنگار بورس 24 درباره بودجه های سال آینده شرکت های فولادی گفت: هنوز برای اظهار نظر درخصوص بودجه های سال آینده شرکت ها زود است.وی ابهام در پرداخت عوارض دولتی سنگ آهن را مهمترین عامل در بودجه شرکت های فولادی دانست و افزود: خبرهای مختلف از نرخ این عوارض باعث شده است شوک شدیدی به بازار سرمایه وارد شود و باعث تغییر پارامترهای تاثیر گذار در بازار شود.وی که معتقد است فولاد یک کالای استراتژیک در کشور است ،ادامه داد: به دلیل نیاز کشور به این کالا و همچنین تقاضای کشورهای همسایه برای خرید فولاد ، این صنعت علیرغم ابهام موجود ،از شرایط مساعدی برخوردار است.وی در پاسخ به سوال بورس24 درباره بودجه سال 93 شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: نمی توان در این خصوص اظهار نظر شفافی داشت و فعلا باید صبر کرد و رقم های فروش ، تولید و تناژ تولید را بررسی کرد.نادری درباره این که فولاد مبارکه امسال چه میزان از سهم عوارض دولتی خود را پرداخت کرده است ،گفت:مقرر شده بود که در سال جاری فولادی ها 40 درصد و سنگ آهنی ها 60 درصد پرداخت کنند که ما سهم خود را تا امروز پرداخت کرده ایم که مبلغی بیش از 100میلیارد تومان بوده است.البته در میان فولادی ها فقط مبارکه سهم خود را پرداخت کرده است.این مقام مسئول در فولاد مبارکه درباره وضعیت صنعت درسال آینده تاکید کرد: بازار برای تحلیل روند صنایع در سال آینده نیازمند خبرهای خوب است و در شرایط امروز نمی توان هیچ تحلیلی داشت.وی معتقد است:باید تا نهایی شدن مباحث مربوط به بودجه 93 صبر کرد و با گمانه زنی ،تنها ابهامات بازار بیشتر خواهد شد.او که وضعیت فولاد مبارکه را در بازار سرمایه مناسب ازیابی می کند، ادامه داد: در حال حاضر فقط بیش از 6هزار میلیارد تومان ارزش پرتفوی شرکت ما در بورس است.معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ادامه این گفت وگو در پاسخ به سوال بورس24 درباره عدم عرضه سهام فولاد هرمزگان گفت: با توجه به وضعیت بازار سرمایه ،عرضه این شرکت را فعلا متوقف کردیم.وی که معتقد است بازار تا حدودی سردرگم است،ادامه داد: به محض تثبیت شرایط بازار حتی اگر شاخص منفی هم باشد، ما فولاد هرمزگان را عرضه خواهیم کرد و عدم عرضه ما به دلیل منفی بودن بازار نیست بلکه به دلیل ابهامات است.نادری با اشاره به این که بازار این روزها سردرگم است نه منفی ،گفت: با وجود وضعیت مثبت سیاسی و اقتصادی در کشور و خبرهای خوش پیرامون مذاکرت هسته ای و توافقات موجود و بازگشت بخش قابل توجهی از نقدینگی های بلوکه شده کشور ، بازار نسبت به این خبرهای مثبت بی تفاوت است.

وی درباره دلیل این بی توجهی بازار به خبرهای خوش گفت: به نظر من بازار در حال تغییر بازیگران اصلی خود است و این تغییر در روند بورس تاثیر گذار است.او در خاتمه در پاسخ به سوال دیگری درباره این که فولاد هرمزگان در سال جاری عرضه خواهد شد یا خبر،گفت: به طور قطع فولاد هرمزگان را در سال جاری و اسفند ماه عرضه خواهیم کرد و فقط منتظر تثبیت شرایط هستیم.