کرباسيان: لغو واگذاري شرکت ملي فولاد/تعيين تکليف صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني و شرکت تهيه و توليد در هيات واگذاري

رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني از لغو واگذاري شرکت ملي فولاد در آخرين جلسه هيات واگذاري خبر داد.
مهدي کرباسيان با بيان اين خبر افزود: به زودي پيشنهاد لغو اين واگذاري براي اجرا به هيات دولت ارسال خواهد شد.
وي در ادامه در خصوص واگذاري صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني و شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران نيز اظهار داشت: خوشبختانه در هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي به تاييد رسيد که واگذاري اين صندوق کار درستي نبوده که بر اين اساس در دستور کار هيات واگذاري و دولت قرار خواهد گرفت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: واگذاري شرکت تهيه و توليد مواد معدني هم در دستور هيات واگذاري است و به تاخير افتاده که اميدواريم به نتيجه رسيده و واگذاري آن به تعويق بيفتد.
کرباسيان در ادامه در خصوص واريز 70 درصد درآمد حاصل از واگذاري معادن به خزانه و سپس واريز آن به حساب ايميدرو، بر اساس يکي از تبصره‌هاي بودجه سال 93 تصريح کرد: در اين خصوص موافقان و مخالفان نظرات زيادي را ارائه کردند که در نهايت هم در قانون بودجه گنجانده شد که اميدواريم در شوراي نگهبان نيز به تاييد برسد.
وي افزود: اين مصوبه در نهايت باعث مي‌شود که ايميدرو به عنوان يک سازمان توسعه‌اي وظيفه خود در جهت حمايت از طرح‌ها و تسريع در پروژه‌ها را به شکل بهتري انجام دهد.