ابراز رضايت معاون اول رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست از فعاليت هاي زيست محيطي ذوب آهن

پايگاه خبري معدن نيوز-معاون اول رئيس جهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست كشور 24 بهمن ماه در اولين روز سيزدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست در غرفه ذوب آهن اصفهان حضور يافته و با توضيحات سعد محمدي مديرعامل شركت ، در جريان اقدامات زيست محيطي ذوب آهن قرار گرفتند . اين مقامامت مسئول كشور ضمن ابراز رضايت از فعاليت هاي صورت گرفته ، سوالاتي نيز در اين خصوص مطرح كردند كه مديرعامل شركت پاسخ لازم را ارائه داد . سعد محمدي در اين بازديد ضمن اشاره به مدرن سازي ذوب آهن اصفهان به لحاظ تكنولوژي و شرايط زيست محيطي طي دهه گذشته گفت : در اين شرکت براي طرح هاي زيست محيطي در حال حاضر بيش از يکصد ميليارد تومان هزينه شده ، و ذوب آهن بيش از 16هزار و 400 هکتار فضاي سبز احداث کرده است. وي افزود : در واقع بيش از 83 برابر استانداردهاي فضاي سبز جهاني در ذوب آهن فضاي سبز وجود دارد و در کشور کارخانه اي نيست که چنين فضاي سبزي را داشته باشد. مدير عامل ذوب آهن اصفهان اين شركت را در آستانه پيوستن به صنعت سبز دانست واظهار داشت : در اسفند ماه دو واحد صنعتي مهم توسط اين شركت افتتاح خواهد شد، «باتري يک» توليدات كك ومواد شيميايي که باعث جلوگيري خروج ارز از کشور براي واردات كك شده و پالايشگاه كه به لحاظ زيست محيطي و اقتصادي داراي ارزش ويژه اي است . سعد محمدي ضمن دعوت از معاون اول رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست جهت حضور در مراسم افتتاحيه اين پروژه ها افزود : پالايشگاه ذوب آهن اصفهان يك واحد محيط زيست محور است چرا كه گازهاي ناشي از توليد كك در اين پالايشگاه تصفيه شده و مانع ايجاد آلايندگي در خاك وهوا ايجاد مي شود . از اين گازها قطران، گوگرد ، تولوئن و محصولات ديگر گرفته مي شود كه هم ارزش اقتصادي قابل توجهي داشته و هم نسبت در حفظ محيط زيست موثر است . مدير عامل ذوب آهن در خصوص بحران آب نيز گفت : صنايع تنها 5 درصد كل آب را مصرف مي كنند و عمده آن در بخش كشاوري و شرب مصرف مي شود . با اين وجود 2 طرح سنگين در بخش آب در حال اجرا داريم كه موجب بازچرخاني آب خروجي كارخانه جهت مصرف مجدد شده و با تصفيه روزانه 700 متر مکعب آب مصرفي کارخانه ، 30 درصد برداشت آب ذوب آهن از زاينده رود را كاهش مي دهد. وي همچنين افزود: در حال تصفيه پساب زرين شهر نيز هستيم تا بتوانيم قسمتي از آب مورد نياز ذوب آهن را تصفيه و آب زرين شهر را نيز تامين کنيم . مدير عامل ذوب آهن اصفهان گفت: در حال حاضر سيستم آنلاين پايش را در ذوب آهن راه اندازي کرده ايم که به سيستم پايش محيط زيست استان اصفهان متصل است و پايش هواي منطقه به صورت 24 ساعته و آنلاين انجام مي شود . بر اساس نتايج اين پايش ،‌هواي ذوب آهن اصفهان بسيار پاك تر از شهر اصفهان است .