تاكيد بر مكان يابي مناسب براي طرح هاي جديد فولادي

پايگاه خبري معدن نيوز- معاون وزير صنعت معدن و تجارت چالش تامين برق و آب در صنعت كشور را جدي دانست و‌ خواستار توجه سرمايه گذاران به مكان يابي طرح هاي جديد فولادي شد. به گزارش معدن نيوز مهدي كرباسيان كه در گردهمايي فصلي كميته ملي انرژي سخن مي گفت دراين باره اظهار داشت: مكان يابي مناسب سبب مي شود ميزان هزينه هاي مصرف برق و آب در طرح هاي فولادي به طور چشمگيري كاهش يابد. رييس هيات عامل ايميدرو همچنين خاطرنشان كرد:‌ ظرفيت طرح هاي جديد فولادي بايد از مقياس اقتصادي بين المللي تبعيت كند. وي به برنامه توسعه ظرفيت توليد فولاد تا مرز 55 ميليون تن اشاره كرد و گفت: براي تامين آب ،‌ بهره گيري از پساب فاضلاب شهري مورد توجه قرار گرفته و در بخش برق نيز استفاده از تكنولوژي هاي جديد پيش روي توليدكنندگان قرار گرفته است. معاون وزير صنعت معدن و تجارت روند جهاني شدن و رقابت در عرصه اقتصادي را يادآور شد و افزود: در فضاي رقابتي تمركز شركت ها بر كاهش هزينه ها به ويژه در مصرف انرژي است به طوري كه مصرف اين بخش در سطح جهاني تا 50درصد كاهش يافته است.. كرباسيان گفت: در چنين شرايطي بايد در تعريف مقياس توليد و همچنين دسترسي به انرژي توجه كافي كرد اگرچه در سال هاي گذشته جانمايي طرح هاي هشتگانه بر مبناي تصميم اقتصادي نبوده و عمدتا از عوامل سياسي و اجتماعي تاثير گرفته است. وي با بيان اينكه 20درصد هزينه توليد مربوط به بخش انرژي است اظهار داشت: صنايع انرژي بر از جمله فولاد ،‌آلومينيوم ،‌مس و ‌سيمان بايد طراحي هاي جديد خود را با در نظر گرفتن چالش هاي انرژي تعريف كنند. وي در عين حال به برنامه استفاده از نيروگاه هاي جديد براي صنايع انرژي بر اشاره كرد و افزود: در منطقه ويژه خليج فارس طرح هايي براي ايجاد دو طرح 500 مگاواتي و 235 مگاواتي تعريف شده كه در مجموع ظرفيت توليد برق در آن منطقه را به 735مگاوات خواهد رساند. كرباسيان گفت: به زودي فراخوان جذب سرمايه اين دو طرح اعلام مي شود و اين در حاليست كه طرح هاي مشابهي نيز براي منطقه ويژه صنايع انرژي بر لامرد و پارسيان(در استان هاي فارس و هرمزگان) به اجرا در مي آيد. رييس هيات عامل ايميدرو در ادامه سخنانش توسعه طرح هاي فولاد را يكي از شاخص هاي پيشرفت كشور دانست و تصريح كرد: در عين رعايت اصول مصارف انرژي، ‌مي توان با استفاده از مواد اوليه از جمله سنگ آهن، ‌نيروي كار متخصص و امكانات جفرافيايي و ... توسعه صنعت فولاد را توسعه داد. كرباسيان يادآور شد:‌ كشورهايي همچون ژاپن و كره بدون در اختيار داشتن مواد اوليه تنها با فن آوري روز و جانمايي مناسب توانسته اند به ظرفيت هايي بالاتر از كشور ما دست پيدا كنند. معاون وزير صنعت معدن و تجارت يكي از پيش نيازهاي اصلي توسعه صنعت فولاد را تمركز بر فعاليت هاي اكتشافي ذكر كرد و گفت: براي همين منظور مدتي است كه برنامه اكتشاف براي 200هزار كيلومتر مربع از مساحت كشور را آغاز كرده ايم و اميدواريم با افزايش ذخاير معدني و توسعه صنايع معدني بخشي از چالش ايجاد اشتغال و درآمد را برطرف كنيم.