پيش بيني 678 ريالي سود هر سهم معادن بافق در سال 93

شرکت معادن بافق پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را معادل 678 ريال اعلام کرده است.
 به گزارش معدن نيوز شرکت معادن بافق پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 93را با مبلغ 678 ريال اعلام کرده است.
لازم به ذکر است پيش بيني سال مالي 93 با فرض نرخ تسعير دلار به مبلغ 26 هزار و 500 ريال و نرخ LME سرب و روي به ترتيب برابر 2100 دلار و 2000 دلار به ازاي هر تن تهيه شده است.
شايان ذکر است عيار هر تن فلز سرب و روي در سال مالي 92 به ترتيب برابر 55درصد و 48درصد و براي سال مالي 93 به ترتيب برابر 46درصد و 44درصد مي باشد.
گفتني است اين شرکت اعلام کرده است با توجه به اين که عمده سنگ کم عيار موردنياز کارخانه فلوتاسيون (مواداوليه) از طريق معدن رو باز اين شرکت انجام مي پذيرد، جهت دستيابي به سنگهاي باعيار مناسب فلوتاسيون نياز به حداقل 3ميليون تن باطله برداري در سال مي باشد که با ماشين آلات فعلي اين امر امکانپذير نيست. در نتيجه، اين امر موجب کاهش عيار مواداوليه وبه تبع آن کاهش کمي و کيفي محصولات نهايي (کنستانتره سرب و روي) مي شود.
"کبافق" پيش بيني سود هر سهم سال مالي 92 را در نخستين پيش بيني مبلغ 1953 ريال و در آخرين پيش بيني مبلغ 4970 ريال اعلام کرده است.