ايران از واردات كاتاليست مورد نياز صنعت فولاد بي نياز شد

كاتاليست بخش احياء مستقيم واحدهاي فولادسازي توسط مهندسان و متخصصان يك شركت دانش بنيان ايراني ،به توليد انبوه رسيد و با موفقيت در واحدهاي فولادسازي به كار گرفته شد.
به گزارش معدن نيوز اميرهومن كريمي وثيق مديرعامل شركت توليدكننده كاتاليست روز يكشنبه با اعلام اين خبر به خبرنگاران گفت: محققان اين شركت پس از حدود يك دهه تحقيقات و پژوهش و تلاش مستمر موفق شدند كاتاليست مذكور را براي مصرف در واحدهاي فولادسازي كشور توليد كنند.
شركت هاي توليدكننده فولاد كه به روش احياء مستقيم آهن (ميدركس) فعاليت مي كنند، در فرايند توليد خود به كاتاليست كه بدون حل شدن باعث سرعت در واكنش شيميايي مي شود، نياز دارند.
اميرهومن كريمي وثيق نياز فعلي كشور به كاتاليست احياء مستقيم آهن را سالانه حدود 600 تن ذكر كرد و گفت: با راه اندازي طرح هاي فولاد استاني و تا سه سال آينده، اين نياز به بيش از يك هزار تن در سال خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه كاتاليست توليدي اين شركت، مراحل آزمايشي را در كارخانه هاي فولادسازي كشور با موفقيت طي كرده است، افزود: نتايج حاصله از آزمايش نشان مي دهد كه محصول توليدي اين شركت در مقايسه با نوع خارجي آن عملكرد مطلوبي دارد و به لحاظ قيمتي نيز كمتر از مشابه خارجي است.
كريمي گفت: اگر شركت هاي فولادسازي داخلي محصولات اين شركت را جايگزين خارجي كنند، سالانه از خروج 15 ميليون دلار ارز از كشور جلوگيري مي شود ضمن اينكه براي 250 نفر فرصت شغلي مستقيم ايجاد خواهد شد.
وي با بيان اينكه نخستين محموله فولادي با استفاده از كاتاليست هاي 100 درصد ايراني در شركت فولاد مباركه توليد شده است، اين پديده را نقطه عطفي در صنعت فولاد كشور خواند و افزود: اين پديده ، علاوه بر كاهش وابستگي صنعت فولاد به خارج ، ايران را در رديف معدود كشورهاي توليدكننده كاتاليست در جهان مطرح كرده است.