مزيت هاي منطقه ويژه معدني خليج فارس، هرمزگان را به قطب فولاد تبديل كرد

پايگاه خبري معدن نيوز-مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس گفت: اين منطقه به دليل برخورداري از زيرساخت هاي ريلي، هوايي و دريايي بهترين مكان براي حضور سرمايه گذاران صنعت فولاد است.
به گزارش معدن نيوز مسعود هنديان افزود: حضور در مهمترين نقطه راهبردي جهان و دسترسي به آب هاي آزاد، وجود منابع عظيم انرژي نفت و گاز و پالايشگاه و همجواري استان هرمزگان با مهمترين معادن سنگ آهن از جمله مزيت هاي سرمايه گذاري در منطقه ويژه معدني خليج فارس است.
وي ساخت و راه اندازي فولاد هرمزگان را به عنوان نمونه موفق صنعت فولاد در منطقه ويژه برشمرد و گفت: در حال حاضر نيز زمينه هاي فراواني براي تكميل زنجيره فولاد داراي ظرفيت خالي است كه به سرمايه گذاري نياز دارد.
هنديان افزوده شدن 2500 هكتار به محدوده منطقه ويژه صنايع معدني را اقدامي مثبت و موثر از سوي دولت براي رشد و توسعه صنايع معدني ذكر كرد و افزود: اين اقدام جوابگوي تقاضاي روزافزون سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي حضور در اين منطقه است.
به گفته وي پيش از اين دهها سرمايه گذار براي دريافت زمين از منطقه ويژه در نوبت قرار داشتند كه با اين اقدام به سهولت زمين دريافت خواهند كرد.
هنديان در عين حال تصريح كرد: واحدهايي كه در اين منطقه احداث شده است، با استفاده از مزيت هاي منطقه به رشد سريع در توليد و صادرات دست يافته اند.
وي افزود: ارزش صادرات از منطقه ويژه صنايع معدني در حال حاضر سالانه 750 ميليون دلار است.