مزاياي قراردادهاي سلف موازي استاندارد ميلگرد براي تامين مالي توليدکنندگان فولاد

پايگاه خبري معدن نيوز-نايب رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران که در سمينار آشنايي با قراردادهاي سلف موازي استاندارد ميلگرد سخنراني مي کرد، با اشاره به ورود ابزارهاي جديد مالي به بازار فولاد گفت: در صورتي که ابهامات موجود در اين قراردادها از جمله مسائل مالياتي آن رفع گردد، بخش خصوصي فولاد از اين ابزار تامين مالي توليدکنندگان استقبال مي کند.
به گزارش معدن نيوزحميدرضا طاهري زاده وضعيت فعلي توليد محصولات طويل فولادي در کشور را رو به رشد دانست و اظهار داشت: در حال حاضر حدود 6 تا 7 ميليون تن ميلگرد در کشور توليد ميشود که حدد 3 ميليون تن از آن توسط بخش خصوصي انجام ميپذيرد. وي با اشاره به برنامه 55 ميليون تني توليد فولاد در سند چشم انداز 1404، شناسايي بازارهاي جديد جهت فروش محصولات نهايي را نياز حال و آينده صنعت فولاد کشور ارزيابي کرد و گفت: در اين راستا نقش بورس کالا در جهت توسعه و عمق بخشي به بازارهاي فعلي و آتي فولاد بسيار اهميت دارد.
نايب رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد چابک نبودن بورس براي پذيرش و عرضه محصولات کارخانجات کوچک بخش خصوصي، هزينه هاي بالاي معاملات در بورس کالا و قيمتهاي دستوري در اين بورس را مهمترين دلايل عدم رغبت بخش خصوصي براي عرضه در بورس برشمرد و افزود: انجمن توليدکنندگان فولاد همواره از تقويت بورس کالا و فراگير شدن آن حمايت کرده است و آغاز معاملات سلف موازي ميلگرد را گامي در جهت بسترسازي براي حضور بيشتر بخش خصوصي در بورس کالا ارزيابي ميکند. به همين دليل انتظار ميرود با ورود ابزارهاي جديد تامين مالي موانع موجود بر سر راه ورود بخش خصوصي فولاد به بورس کالا نيز مرتفع شود و شاهد ايفاي نقش دو طرفه بين بورس کالا و کارخانجات فولادي باشيم.