عرضه 60 هزار تن سنگ آهن و 99 هزار تن قير در تالار صادراتي

پايگاه خبري معدن نيوز-روز دوشنبه 12 اسفندماه، 60 هزار تن سنگ آهن دانه بندي معدن ميشدوان به قيمت پايه 56 دلار در هر تن به همراه 99 هزار و 200 تن انواع قير در تالار صادراتي بورس کالاي ايران عرضه مي شود.
به گزارش معدن نيوز 2 هزار تن قير 60.70 شرکت توسعه کروس انرژي، 200 تن قير معدني 60.70 پترو ميلاد کاسپين، 30 هزار تن قير 85.100نفت جي، 500 تن قير 85.100 اصفهان قير، 61 هزار تن قير 60.70 نفت جي، 3 هزار تن قير  MC250نفت جي و 2 هزار و 500 تن قير 60.70 شرکت فراشيمي روز  در تالار صادراتي عرضه مي شود. ضمن آنکه در تالار فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي نيز در اين روز شاهد عرضه 66 هزار و 516 تن انواع فرآورده است.
بر اين اساس اين گزارش در تالار محصولات صنعتي و معدني بورس کالاي ايران نيز  30 هزار تن تختال Cشرکت فولاد هرمزگان جنوب به قيمت پايه 14 هزار و 320 ريال عرضه مي شود. علاوه بر اين در تالار محصولات صنعتي و معدني يک هزار و 540 تن ميلگرد 25-A3 پرشين فولاد، 3 هزار و 300 تن سبد ميلگرد 22،20 A3 صبا فولاد زاگرس و 3 هزار و 300 تن مجتمع آريا ذوب و 2 هزار و 300 تن شمش هزار پوندي 99.7 ايرالکو ، 100 کيلوگرم شمش طلاي موته و 80 تن مس مفتول شرکت صنايع مس کاوه بر روي تابلوي عرضه مي رود.
تالار محصولات کشاورزي نيز در اين روز شاهد عرضه 5 هزار تن شکر سفيد برزيل، 120 تن جو دامي قزاقستان، 100 تن ذرت دانه اي برزيل، 10 تن کنجاله سويا پرک برزيل و 150 تن کنجاله کلزا پرک يگانه خزر است.