بهرامن از شوراي عالي معادن استعفا داد

پايگاه خبري معدن نيوز- محمدرضا بهرامن نايب رئيس خانه معدن ايران از عضويت در شوراي عالي معادن استعفا داد. به گزارش معدن نيوز وي که طي 11 سال گذشته بعنوان نماينده تام الاختيار خانه معدن ايران جهت حضور در جلسات شوراي عالي معادن و کارگروه هاي مرتبط و نيز اتخاذ تصميمات لازم به عنوان عضو اين شورا فعاليت داشت در تاريخ 8 اسفند استعفاي خود را تقديم رئيس و اعضاي هيات مديره خانه معدن ايران کرده و دليل اين استعفا را خستگي و تعدد جلسات اين شورا بيان نموده است. متن استعفاي بهرامن را در ادامه ملاحظه کنيد.