8 کشتی سنگ آهنی در بندر شهید رجایی در حال بارگیری هستند

معدن24: در روزچهارشنبه ، 14 اسفند 1392 ، 8 کشتی سنگ آهنی جهت بارگیری مجموع 380 هزار تن سنگ آهن در اسکله های بندر شهید رجایی در حال بارگیری بودند.

همچنین 23 کشتی سنگ آهنی جهت بارگیری مجموع یک میلیون و 119 هزار و 500 تن در لنگرگاه بندرعباس منتظر نوبت پهلوگیری می باشند.

از طرف دیگر 2 کشتی سنگ آهنی نیز جهت بارگیری 91 هزار تن بطرف بندر شهید رجایی در حال حرکت می باشند.

بدین ترتیب زمان پیش بینی شده جهت پهلوگیری کشتی ها به علت ازدحام اسکله های بندرعباس با در نظر گرفتن متوسط بارگیری حداقل 8،000 تن در روز حداقل 13 روز و حداکثر 15 روز تعیین می گردد.

با توجه به نرخ دموراژ روزانه بطور متوسط 19 هزار و 500 دلار در روز، هر کشتی بابت توقف متوسط 14 روزه مجموعاً مبلغ 273 هزار دلار می پردازد که با احتساب تناژ بارگیری متوسط هر کشتی 48 هزار و 200 تن، مبلغ دموراژ متوسط پرداختی توسط صادرکننده از قرار تنی 5.6 دلار (پنج دلار و شصت سنت) برآورد می گردد.