نتایج انتخابات اعضای اتحادیه سنگبر و سنگتراش تهران

  • پرینت

نتایج انتخابات اعضای اتحادیه سنگبر و سنگ تراش تهران اعلام شد،طی این خبر به ترتیب آقایان مهدی ملک زاده،محمدحسین صفاری،محمد مختاری،محمدحسین فرج زاده و داود روح اللهی با بیشترین رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان محمد بلالی و رحیم یزدانی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند...